ISTRAŽIVANJE STRUKTURNIH KARAKTERISTIKA NA FERITNOM NODULARNOM LIVU

1. Dušan Ješić, International technology Management Academy, Novi Sad, 2. Borislav Savković, Faculty of Technical Sciences, Department for Production Engineering, Serbia
3. Pavel Kovač, Faculty of Technical Sciences, Department for Production Engineering, Serbia
4. Branko Štrbac, Fakultet tehničkih nauka Univerziteta u Novom Sadu, Serbia
5. Dražen Sarjanović, Sara-Mont. Doo,, Serbia

Linearni oblik grafita u sivom livu nije povoljan usled slabljenja metalne osnove i jakih izvora koncentracije napona na krajevima lamela. Prevođenjem lamelarnog oblika grafita u nodularni oblik vrši se dodavanjem modifikatora predizlučivanjem manjih količina magnezijuma ili cera. Na taj način koncentracija napona usled uključaka grafita kod nodularnog liva je znatno manja u odnosu na sivi liv. "Nodularni liv je livačka pseudobinarna legura željeza i ugljenika koji sa pretežnim delom izlučio u obliku kuglastog grafita". Zavisno od strukture metalne osnove zavise i svojstva čvrstoće i plastičnosti ali svakako da je oblik, veličina i raspored nodula grafita ima značajan uticaj. Iz tih razloga se utvrđuje i veličina nodula grafita čije najveće vrednosti prosečnog nodula iznose od 50 do 10 μm. U ovom radu se daje istražen nodularni liv sa feritnom strukturnom osnovom. Pomenuti nodularni liv je izotermički poboljšan i tribološki ispitivan, na tribometru "pin i disk". Dobijeni rezultati se prikazuju tabelarno i dijagramski.

Ključne reči :

Tematska oblast: SIMPOZIJUM A - Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

Datum: 03.08.2022.

Contemporary Materials 2022 - Savremeni materijali

Datoteka uz rad  (20.13 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove