Maligni poremećaj srčanog ritma i značaj ugradnje ICD-a

1. Jelica Kundačina , OB Trebinje, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Ventrikularna tahikardija je maligni poremećaj srčanog ritma, a osnovna podjela je na monomorfnu svi QRS kompleksi isti i polimorfnu svi QRS kompleksi različiti pa postoji vjerovatnoća da ode u pravcu ventrikularne fibrilacije. U ventrikularnoj tahikardiji srce ipak ima mehanički rad. Pacijent može imati plus i biti svijestan, što nam daje prostora za medikamentnu konverziju. Ventrikularna tahikardija je poremećaj ritma koji može imati frekfencu do 300 u minuti kada se skraćuje dijastolno punjenje srca i tada su mogući pad pritiska, gubitak pulsa i gubitak svijesti. U tom slučaju neophodno je pristupiti elektrokonverziji. U studiji slučaja prikazali smo pacijentkinju sa EKG verifikovanom ventrikularnom tahikardijom i frekfencom komora 170 u minuti gdje smo nakon neuspjele medikamentne konverzije učinili elektrokonverziju nakon koje dolazi do prestanka disanja i konverzije u fibrilaciju atrija sa frekfencom komora oko 70 u minuti. Učinili smo KPCR nakon čega je počela samostalno da diše. Obzirom da se radi o pacijentkinji koja je već imala hirurgiju mitralne i trikuspidalne valvule, a drugi put maligni poremećaj ritma VT, pacijentkinji smo predložili ugradnju implantibilnog kardioverter defibrilatora.


Ključne reči :

Tematska oblast:

Datum: 18.04.2023.

Informatika u Biomedecini 2023


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove