https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: NEKA PITANJA RAZVOJA I PRIMJENE ODRŽIVOG VAZDUHOPLOVNOG GORIVA, SAF SA ASPEKTA SMANJENJA ENISIJA CO2

NEKA PITANJA RAZVOJA I PRIMJENE ODRŽIVOG VAZDUHOPLOVNOG GORIVA, SAF SA ASPEKTA SMANJENJA ENISIJA CO2

1. Božidarka Arsenović, Orao a.d., Bijeljina Republika Srpska, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Održivo vazduhoplovno gorivo (Sustainable Aviation SAF) je glavni naziv koji vazduhoplovna industrija koristi za predstavljanje nekonvencionanog vazduhoplovnog goriva.
Vazduhoplovstvo je uvijek bilo, i ostalo poligon za demonstraciju nacionalnog, ekonomskog, naučnog, tehnološkog i vojnog prestiža u svijetu. Posljednje decenije dvadesetog vijeka, razvoj i upotreba održivih alternativnih mlaznih goriva se javlja kao ključni faktor u smanjenju emisija CO2 vezanog za vazduhoplovstvo. „Refuel Aviation“ je inicijativa kojom se promoviše upotreba održivih goriva tzv. SAF-ova (sustainable aviation fuels) za dekarbonizaciju vazdušnog saobraćaja, a predstavlja obavezu snabdjevača da sve više prodaju održiva goriva na svim aerodromima unutar EU. U poređenju sa emisijom CO2 proizvedenom pri letu aviona sa konvencionalnim ugljovodoničnim gorivom, kerozinom, JET A-1, upotrebom alternativnih mlaznih goriva tu emisiju je moguće smanjiti do 80%, u zavisnosti od vrste upotrebljene sirovine i načina proizvodnje održivog goriva. Alternativna goriva za vazdušni saobraćaj su razvijena (i razvijaju se) kao odgovor na rastuću emisiju štetnih materija koja je posljedica sve većeg porasta ove vrste saobraćaja. U radu je dat kratak osvrt na neke od ciljeva i obaveza upotrebe alternatih mlaznih goriva sa aspekta kriterija napretka i daljih predviđanja u vazduhoplovstvu.

Ključne reči :

Tematska oblast:

Datum: 12.03.2024.

Contemporary Materials 2024 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (3.75 MB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10