https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: ČISTOĆA I ISTROŠENOST MOBILNIH ZUBNIH PROTEZA

ČISTOĆA I ISTROŠENOST MOBILNIH ZUBNIH PROTEZA

1. Azra Pirovic, [], Bosnia and Herzegovina

Mobilne zubne proteze su važan instrument u rehabilitaciji bezubih pacijenata, ali vremenom pokazuju znakove trošenja, pucanja i mogu biti izvor infekcija. Uzroci nastanka ovih promjena su raznoliki, te ih je poželjno prepoznati i prevenirati kako bi proteze mogle zadržati optimalnu fukcionalnost.
Cilj ovog istraživanja bio je ispitati stepen održavanje higijene proteza među ispitanicima, kao i stepen trošenja materijala i faktore koji doprinose ovim promjenama.
Istraživanje je obuhvatilo 30 pacijenata nosilaca totalnih i parcijalnih proteza, od čega 19 žena i 11 muškaraca, procjenjujući stanje njihovih proteza i bilježeći druge bitne parametre poput starosti proteza, prisustva fiksnih nadoknada u suprotnoj vilici, te navika skidanja proteza tokom noći.
Naši rezultati ukazuju na potrebu za poboljšanom higijenom proteza, s većim brojem pacijenata koji su pokazali umjerene ili veće nečistoće u Denture Cleanliness Index (DCI) stadijima 2, 3 i 4. Isto tako, raznolikost u stepenu istrošenosti proteza među ispitanicima pokazuje da 36,67% pacijenata ima blagu istrošenost, dok je samo 6,67% imalo značajnu istrošenost. Rezultati su prikazani tabelarno i grafički.
Održavanje čistoće i praćenje istrošenosti proteza neophodne su za dugotrajnu funkcionalnost proteza. Obučavanje pacijenata o pravilnoj upotrebi i održavanju proteza omogućava produžavanje životnog vijeka proteza, unaprijeđujući oralno zdravlje i kvalitet života pacijenata.

Ključne reči :

Tematska oblast: Stomatologija

Datum: 23.03.2024.

Informatika u Biomedecini 2024

Datoteka uz rad  (336.84 KB)
Datoteka uz rad  (454.32 KB)
Datoteka uz rad  (80.82 KB)
Datoteka uz rad  (80.48 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove

https://www.high-endrolex.com/10