Milenko DŽever

Radovi autora

1. Milenko DŽever (2017) "IDENTIFIKACIJA OPSANIH MJESTA NA DIONICAMA MAGISTRALNOG PUTA (M4 09, M4 10, M4 11, M4 12, M4 15) " - VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“
(https://ekonferencije.com/sr1/rad/identifikacija-opsanih-mjesta-/5174)
2. Milenko DŽever (2016) "Analiza samoprijavljenog ponašanja vozača početnika u Republici Srpskoj " - V Međunarodna konferencija ''Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici''
(https://ekonferencije.com/sr1/rad/analiza-samoprijavljenog-ponas/4363)
3. Milenko DŽever (2016) "PRAVCI RAZVOJA DUBINSKE ANALIZE SAOBRAĆAJNIH NEZGODA U REPUBLICI SRPSKOJ" - V Međunarodna konferencija ''Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici''
(https://ekonferencije.com/sr1/rad/pravci-razvoja-dubinske-analiz/4356)
4. Milenko DŽever (2015) "MOGUĆNOSTI UVOĐENJA PROJEKATA BEZBJEDNIH PUTEVA DO ŠKOLA U PRAVNI SISTEM REPUBLIKE SRPSKE" - IV naučno-stručna konferencija BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI
(https://ekonferencije.com/sr1/rad/mogu-nosti-uvo-enja-projekata-/3637)
5. Milenko DŽever (2015) "AKTIVAN RAD SAVJETA ZA BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA KAO FAKTOR ZA UNAPREĐENJE SAOBRAĆAJNE INFRASTRUKTURE NA PRIMJERU OPŠTINE MILIĆI" - IV naučno-stručna konferencija BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI
(https://ekonferencije.com/sr1/rad/aktivan-rad-savjeta-za-bezbjed/3633)
6. Milenko DŽever (2015) "PROJEKTI SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE KAO ZAKONSKA OBAVEZA I OSNOVA ZA IZRADU KATASTRA SAOBRAĆAJNE SIGNALIZACIJE – STUDIJA PRIMJERA OPŠTINA ROGATICA " - IV naučno-stručna konferencija BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI
(https://ekonferencije.com/sr1/rad/projekti-saobra-ajne-signaliza/3596)
7. Milenko DŽever (2014) "IZGRADNjA SISTEMA UPRAVLjANjA BEZBEDNOSŠĆU SAOBRAĆAJA U REPUBLICI SRPSKOJ" - III naučno-stručna konferencija "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici"
(https://ekonferencije.com/sr1/rad/izgradnja-sistema-upravljanja-/2861)
8. Milenko DŽever (2014) "ODNOS REVIZIJE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE I REVIZIJE PROJEKATA SA ASPEKTA BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA U REPUBLICI SRPSKOJ" - III naučno-stručna konferencija "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici"
(https://ekonferencije.com/sr1/rad/odnos-revizije-tehni-ke-dokume/2853)
9. Milenko DŽever (2014) "ISTRAŽIVANjE PONAŠANjA VOZAČA PRI NAILASKU NA ZNAK II -2 („OBAVEZNO ZAUSTAVLjANjE“)" - III naučno-stručna konferencija "Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici"
(https://ekonferencije.com/sr1/rad/istra-ivanje-pona-anja-voza-a-/2803)
Milenko DŽever

Pretraži radove