Radovi autora

dr Tanja Jošić Tegeltija

1. dr Tanja Jošić Tegeltija (2019) "UTICAJ RAZLIČITIH MATERIJALA ZA DEFINITIVNU OPTURACIJU KANALA KORIJENA NA POSTOPERATIVNU BOL, KVALITET ENDODONTSKOG PUNjENjA I DISKOLORACIJU ZUBA" - Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali(https://ekonferencije.com/sr1/rad/uticaj-razli-itih-materijala-z/5710)
Tanja Jošić Tegeltija

Pretraži radove