Radovi autora

mr Dražan Jaroš

1. mr Dražan Jaroš (2020) "OSIROMAŠENI URANIJUM KAO ZAŠTITA OD JONIZUJUĆEG ZRAČENjA U RADIOTERAPIJI" - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali(https://ekonferencije.com/sr1/rad/osiroma-eni-uranijum-kao-za-ti/5899)
2. mr Dražan Jaroš (2020) "COMPARISON OF DOSIMETRIC LEAF GAP FOR TWO VARIAN TRUEBEAM LINEAR ACCELERATORS" - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali(https://ekonferencije.com/sr1/rad/comparison-of-dosimetric-leaf-/5892)
3. mr Dražan Jaroš (2019) "Radiation Protection in the Design of Orthovoltage Radiotherapy Facility" - Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali(https://ekonferencije.com/sr1/rad/radiation-protection-in-the-de/5809)
4. mr Dražan Jaroš (2019) "APPLICATION OF RADIATION PROTECTION IN THE DESIGN OF RADIOTHERAPY DEPARTMENT" - Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali(https://ekonferencije.com/sr1/rad/application-of-radiation-prote/5794)
Dražan Jaroš

Pretraži radove