Strahinja Buzadžija

Radovi autora

1. Strahinja Buzadžija (2022) "Lorem Ipsum test mobilni telefon" - Informatika u biomedicini 2022
(https://ekonferencije.com/sr1/rad/lorem-ipsum-test-mobilni-telef/6200)
2. Strahinja Buzadžija (2022) "Lorem ipsum test" - Informatika u biomedicini 2022
(https://ekonferencije.com/sr1/rad/lorem-ipsum-test/6199)
3. Strahinja Buzadžija (2022) "Lorem Ipsum test za recenziju 4." - Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
(https://ekonferencije.com/sr1/rad/lorem-ipsum-test-za-recenziju-/6198)
4. Strahinja Buzadžija (2022) "" - Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
(https://ekonferencije.com/sr1/rad//6197)
5. Strahinja Buzadžija (2022) "Lorem Ipsum test 2." - Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
(https://ekonferencije.com/sr1/rad/lorem-ipsum-test-2-/6196)
6. Strahinja Buzadžija (2022) "" - Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
(https://ekonferencije.com/sr1/rad//6195)
Strahinja Strale Buzadžija

Pretraži radove