https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - naučni skupovi, radovi, autori...

„BEOGRADSKI MEĐUNARODNI MODEL UJEDINJENIH NACIJA

BIMUN studentima pruža mogućnost da u praksi bolje upoznaju aktuelna međunarodna pitanja i načine njihovog rešavanja u okviru UN, da primenjuju osnovna diplomatska načela, kao i doprinosi razvijanju njihovih ličnih veština (javnog nastupa, pregovaranja, vođenja debate i postizanja kompromisa). Studenti preuzimaju uloge diplomata UN, predstavljaju različite zemlje i raspravljaju o aktuelnim svetskim temama, u skladu sa procedurom UN.


Konferencije

Pretraga događaja

https://www.high-endrolex.com/10