Zaštita životne sredine, između nauke i prakse - stanje i perspektive

Opredjeljenje organizatora za naučno-stručni skup sa temom „Zaštita životne sredine između nauke i prakse - stanje i perspektive“ je realna potreba afirmacije naučnih saznanja i praktičnih, domaćih i svjetskih, iskustava u zaštiti životne i radne sredine, s osnovnim ciljem efikasnijeg djelovanja u smanjenju negativnog ekološkog otiska našeg doba. 


Konferencije

Pretraga događaja