Савремени материјали

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

Кратки назив: Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

Локација: Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali

XIV međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“ će se održati 9. i 10. septembra 2021.

 

Rad na konferenciji odvijaće se u okviru tri simpozijuma, sa uvodnim predavanjima i poster prezentacijama.

 

SIMPOZIJUM A: Nauka materije, kondenzovane materije i fizika čvrstog stanja

-      klasični, kvantni i nanopristupi čvrstom stanju materije

-      metali i legure

-      keramika, kompozitni materijali i polimeri

-      optički materijali

-      magnetni materijali

-      neorganski nanomaterijali

-      metode i instrumenti za karakterizaciju fluida

-      koloidni materijali

-      eko-materijali i eko-tehnologija

 

SIMPOZIJUM B: Biomaterijali i nanomedicina

-      biopolimeri

-      sintetički polimeri

-      metalni biomaterijali

-      keramički i staklasti biomaterijali

-      kompozitni biomaterijali

-      nanomaterijali i nanotehnologija u stomatologiji i farmaciji

-      bionanočestice, kvantne tačke u dijagnostici i terapiji

-      bionanosenzori i nanomedicina

 

SIMPOZIJUM C: Voda

-      struktura vode

-      biološke vode i tečni kristali

-      akvaporini, ekstracelularne i intracelularne vode

-      metabolizam vode i uzročnici bolesti

-      isključivanje zone u vodi

-      spektroskopija vodom i akvafotomici

-      voda nanoslojeva i nanotečnosti

-      nanomedicina na vodenoj bazi

 

Sažetak rada i ključne riječi sa naznakom simpozijuma dostaviti najkasnije do 2.  avgusta 2021.

Obavještenje o preliminarnom prihvatanju rada biće dostavljeno autoru/autorima do 9. avgusta 2021. 

 

Krajnji rok za dostavu kompletnog rada je 16. avgust 2021.

 

Autori rada koji do tog roka ne dostave kompletan rad, neće biti uključeni u program rada konferencije.

Program rada biće odštampan prije početka rada skupa i podijeljen učesnicima prilikom registracije.

Prihvaćeni radovi nakon recenziranja biće objavljeni u časopisu „Contemporary materials“ ili u zborniku radova.

Kotizacija za učešće na konferenciji je 100KM po radu. Troškove poreza, bankarske provizije i troškove pri inostranom plaćanju kotizacije snose učesnici konferencije.

Za instrukcije za plaćanje i uplatu kotizacije obratiti se agenciji UNIS TOURS, Kralja Alfonsa XIII 7, 78000 Banja Luka (Telefon: +387 51 340 966, Faks: +387 51 340 968 e-pošta: drasko.sukalo@unistours.com, Web: www.unistours.com).

Za uplate unutar države broj računa je sljedeći: Nova banka ad, 555-007-00211062-93. Za uplate iz inostranstva preuzmite instrukcije za plaćanje.

 

Pri uplati kotizacije obavezno naznačiti ID broj rada.

Krajnji rok za uplatu kotizacije je 21. avgust 2021.

Тип Конференција
Карактер скупа Међународни
Научна област Биотехнолошке науке
Медицинске науке
    Медицина
    Биомедицина
    Стоматологија
    Фармација
    Ветерина
Природне науке
    Биофизика
    Биологија
    Физика
    Хемија
    Наука о земљи
Информационе и комуникационе технологије
Техничке науке
    Архитектура
    Грађевинарство
    Електроника
    Електротехника
    Машинство
    Металургија
    Саобраћај
    Инжењеринг
    Заштита животне средине
Тематске области СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања
СИМПОЗИЈУМ Б - Биоматеријали и наномедицина
СИМПОЗИЈУМ Ц - Вода
Језици English, Serbian,
Подразумјевани језик Serbian

Важни датуми

Временска зона (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Рок за достављање апстракта 04.09.2021.
Обавјештење о прихватању апстракта 04.09.2021.
Рок за пријаву учешћа 04.09.2021.
Почетак конференције 09.09.2021.
Завршетак конференције 10.09.2021.
Промоција зборника радова 08.09.2021.

Контакти

Контакт особа Darko Divnić
Контакт телефон +38765569191
Aдреса e-поште divnic@gmail.com
Контакт сајт -
Презентација конференције contemporarymaterials.ekonferencije.com


Add to Calendar 09/09/2021 10/09/2021 Contemporary Materials 2021 - Savremeni Materijali confOrganiser.com 01/01/2015