Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци

Булевар војводе Петра Бојовића 1А
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

+387 (0)51 304 001
www.fpnbl.org
: Академска институција
: Мјесто одржавања

 

Факултет политичких наука Универзитета у Бањој Луци основан је 2009. године издвајањем четири студијска програма Филозофског факултета, и то: политичких наука, социологије, социјалног рада и журналистике који су били лиценцирани као трогодишњи курсеви од 180 ЕЦТС. Први изабрани декан проф. др Ненад Кецмановић искористио је своје богато искуство декана и ректора и веома брзо покренуо процес релиценцирања студијских програма из чега су настале четверогодишње студије од 240 ЕЦТС под именом: политикологија, новинарство и комуникологија, социологија и социјални рад.

 

У академској 2011/2012. години покренули смо мастер студије и то у четири усмјерења:политиколошке студије, међународне студије, комуниколошке студије и студије социјалног рада. Са уписаних укупно 150 студената на другом циклусу и са преко 1300 студената на првом циклусу студија, Факултет политичких наука постао је значајна образовна институција како у Републици Српској, тако и шире.

 

Факултет политичких наука покренуо је и научни часопис за друштвена питања "Политеиа" као први такве врсте у Републици Српској, а електронска верзија се може читати на нашем порталу.

 

Као доказ да Факултет политичких наука прати трендове, основана је Дипломатска академија - стручни курс у трајању од 3 мјесеца гдје се по принципу цјеложивотног образовања обучавају полазници за стручне послове из области дипломатске праксе, чиме је ФПН препознао потребе Републике Српске што свједочи и огромно интересовање како полазника тако и јавности. Факултет политичких наука наставиће и у наредном периоду са радом Дипломатске академије, а у плану је и покретање другог стручног курса под називом Политичка академија.

 

Данас Факултет политичких наука покрива преко 80% укупне наставе властитим кадровима, док се гостујући професори већином ангажују на студијама другог циклуса, са идејом да је важно да наши студенти имају прилику чути стручњаке које им до сада нису били професори на основним студијама. 

 

У циљу подстицања научно-истраживачког рада на Факултету и Универзитету, у 2013. години основан је Институт за друштвена истраживања. Циљ је да кроз рад Института и научну компетентност и утемељеност Факултет да сопствени допринос разумијевању и истраживању бројних друштвених феномена у Републици Српској и Босни и Херцеговини, а и шире. Имајући у виду да се до озбиљних резултата може доћи само кроз сталну сарадњу са бројним сличним институцијама и афирмисаним појединцима из БиХ у цјелини, сусједних земаља, али и других европских и ваневропских држава, Институт је оријентисан ка успостављању домаће и међународне сарадње кроз различите активности и научно-истраживачке пројекте. Као доказ опредјељења Факултета ка формирању нових научних истраживача у области друштвених наука јесте и омогућавање студентима генерације са сваког одсјека да добију једногодишњи ангажман као сарадници Института. 

 

Факултет континуирано улаже напоре на проширењу библиотечког фонда, укључујући и дигитални фонд, јачање издавачке дјелатности, покретање додатних стручних курсева по моделу цјеложивотног образовања, те покретање трећег циклуса студија.

 

Факултет политичких наука има за циљ да постане препознатљив бренд како Универзитета у Бањој Луци тако и Републике Српске.


Амфитатар

Мапа

Гео координате: 44.7744215 , 17.205033


Мјесто одржавања

ID Назив Почетак конференције
312 Медијска слика Републике Српске – истраживања о одговорном новинарству 18.09.2015.
314 8. научно-стручни скуп „Студенти у сусрет науци 25.11.2015.


Претрага