https://www.high-endrolex.com/10

еКонференције: Економски факултет Бања Лука

Економски факултет Бања Лука

Мајке Југовића 4
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

+387 51 430 010
kontakt@efbl.org
http://efbl.org/eng
: Академска институција
: Мјесто одржавања

Видео

 

Мисија

Мисија Економског факултета је едукација и оспособљавање високообразовног академског и стручног кадра, развој тржишно оријентисаних компетенција студената, као и научноистраживачки рад и сарадња на државном, региoналном и међународном нивоу са научноистраживачким институцијама, владиним и невладиним институцијама и привредом.


Визија Економског факултета

Економски факултет Универзитета у Бањој Луци је модеран, развијен, прогресиван и отворен факултет који представља главну окосницу економског развоја Републике Српске.

Главни циљ Економског факултета Универзитета у Бањој Луци је да постане лидер у области високог образовања и научноистраживачког рада у Републици Српској, Босни и Херцеговини и шире, у регионалном контексту.

 
Потциљеви Факултета су:

Обезбјеђивање кадровско–материјалних претпоставки које ће омогућити реализацију главног циља.

Континуирано обављање модерног наставног процеса, усклађеног са захтјевима привреде и у складу са свим одредницама болоњског процеса.

Успостављање европског квалитета студија I, II и III циклуса.

Мапа

Гео координате: 44.76502 , 17.19921


Мјесто одржавања

ID Назив Почетак конференције
108 REDETE 2012 25.10.2012.
27 REDETE 2011 27.11.2011.
325 CEO 2015 konferencija, Banja Luka 31.10.2015.


Претрага

https://www.high-endrolex.com/10