АНАЛИТИЧКО РЈЕШЕЊЕ ФРАКЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПРОТОКА У ПРОЦЈЕНИ СТАЊА КОРОНАРНЕ АРТЕРИЈЕ

1. Saša Nježić, Медицински факултет Бања Лука ::Саве Мркаља 14, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Ненад Филиповић, Универзитет у Крагујевцу (ФИН, ПМФ, ФМН), Serbia
3. Fatima Živić, Факултет инжењерских наука Универзитета у Крагујевцу, Serbia
4. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Приказано је извођење Фракционе резерве протока из Поазјеове једначине и веза између Фракционе резерве протока и степена стенозе. Фракциона резерва протока је ( „златни стандард“ за процену физиолошког значаја болести коронарних артерија током инвазивне коронарне ангиографије. Проток крви кроз крвне судове може се изразити Поазје-овом једначином и помоћу Поазје-овог закона за израчунавање хемодинамског отпора суженог суда. Фракциона резерва протока миокарда клинички се користи као индекс специфичан за стенозу. Испитивана је веза између Фракционе резерве протока и степена стенозе (дефинисаног као сужење фракционог пресека), укључујући утицај аортног и венског притиска и капиларног отпора. Студије су показале да Фракциона резерва протока има високу корелацију са неинвазивним показатељима исхемије миокарда током тестирања вежбања, стреса добутамина, ехокардиографског стреса и сцинтиграфије, као и комбинације ових метода.

Кључне речи: Фракциона резерва протока; Поазјеова једначина; стеноза

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 08.09.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali


Остали радови са конференције


Претражи радове