ОСИРОМАШЕНИ УРАНИЈУМ КАО ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА У РАДИОТЕРАПИЈИ

1. Горан Коларевић, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Дражан Јарош, Центар за радиотерапију, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Природни уран се састоји од три изотопа, урана-234 (0.005%), урана-235 (0.7%) и урана-238 (99.3% масе). Процесом обогаћивања (за фисионо гориво), удео урана-235 повећава се са 0.7% на (3-5) %. Нуспродукт процеса обогаћивања је осиромашени уран (ОУ) са ураном-234 (0.002%) и ураном-235 (0.2%). ОУ је око 40% слабији озрачивач од природног урана. Због високе густине (19.1 г/цм3, 1.7 пута гушћи од олова), иако и сам радиоактиван, ОУ је погодан као заститни материјал од јонизујућег зрачења за радиотерапијске (РТ) бункере. Дебљине полуслабљења (ХВЛ) које смањују дозу на 50%, гама снопа Cо-60 (енергије 1.17 и 1.33 МеV) за материјале који се користе kао заштита у радиотерапији дате су у табели 1.
Табела 1. ХВЛ вредности материјала који се најчешће користе као заштитни у РТ.
ХВЛ (цм)
Бетон Челик Олово ОУ
Co-60 6.2 0.216 0.125 0.69
Из наведеног се види да ОУ смањује дебљину заштитних зидова (бункера), у којем је сместен радиотерапијски Cо-60 уређај, 9 пута. Посто је и сам радиокативан, ОУ захтјева додатну заштиту од јонизујућег зрачења (алфа, бета и гама) насталог у баријери као последица радиоактивних распада. Све чешће се радиотерапијски центри широм свијета опредељују за ОУ као оптималном ријешњу зашите, нарочито због уштеде у простору (мања дебљина зидова).

Кључне речи: осиромашени уран; заштита од јонизујућег зрачења; дебљина полуслабљења.

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ Б - Биоматеријали и наномедицина

Датум: 03.08.2020.

Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Датотека уз рад  (37.50 KB)


Остали радови са конференције


Претражи радове