Радијациона заштита у пројектовању радиотерапијског бункера за ортоволтажне терапијске апарате

1. Горан Коларевић, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Дражан Јарош, Центар за радиотерапију, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Dragoljub Mirjanić, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske, Bana Lazarevića 1, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Сажетак: Ортоволтажни апарати се користе у третирању плитких бенигних и малигних лезија. Напон у рендгенској цеви им је од 100-300 кВ (дебљина полуслабљења: 0.5-4 мм бакра).
Овај тип апарата захтева грађевинску заштиту од јонизујућег зрачења. Захтеви заштите треба базирати на највишим енергијама које апарати поседују. У овом енергетском опсегу, ефикасни пресек расејања за уклањање фотона из снопа за фотоелектрични ефекат ће бити велики у материјалима са високим атомским бројем. Према томе, танки слој олова биће еквивалентан дебелом слоју бетона од чега су баријере (зидови) обично сачињене, што је и најјефтиније решење. Сврха радијационе заштите је да лимитира радијациону експозицију обичног становништва и запослених (лица професионално изложених јонизујућем зрачењу), на законски прихватљив ниво од 1 мили Сиверт/год тј 20 мили Сиверт/год. Циљ студије је израчунати вредности дебљина заштите примарне баријере (ка командном пулту и спољашњем зиду) за бетон и олово у случају уређаја од 250 кВ, на основу ИАЕА препорука, као и дебљину заштитних врата када сноп не може бити усмерен директно ка њима (секундарне баријера). Прорачун је базиран на просечном радном оптерећењу. Добијена дебљина баријере ка командном пулту за бетон је 431.9 мм тј 12.3 мм за олово. За спољашње зидове бункера, портебно је 333.9 мм бетона или 9.5 мм олова. Заштитна врата захтевају оловну плочу дебљине 6.28 мм. Амбијенталним мерењима (на спољашњим поршинама свих баријера), се проверава постигнути степен заштите и откривају евентуалне грешке.

Кључне речи: Ортоволтажа; Заштитна баријера; Јонизујуће зрачење

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ А - Наука материје, кондензоване материје и физикa чврстог стања

Датум: 02.08.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali

Датотека уз рад  


Остали радови са конференције


Претражи радове