УТИЦАЈ ТЕМПЕРАТУРЕ КОЛОНЕ НА ЕФИКАСНОСТ ХРОМАТОГРАФСКОГ РАЗДВАЈАЊА ПРОТЕИНА ГЛИЈАДИНА ИЗ БРАШНА

1. Vesna Gojković, University of East Sarajevo, Faculty of Technology, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Грујић Радослав, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Željka Marjanović-Balaban, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Danijela Rajić, Технолошки факултет у Источном Сарајеву, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Сажетак: Глијадини су фракција протеина глутена из брашна који су растворљиви у воденом раствору алкохола. Због повољног нутритивног састава, глијадини су важни у исхрани људи. Међутим, код једног броја људи уочен је негативни утицај глијадина на здравље (целијачна болест, пшенично зависна анафилаксија и пекарска астма). Постоји потреба за брзим и ефиксаним методама за идентификацију глијадина у прехрамбеним производима, што је био циљ истраживања представљених у овом раду. Протеини глијадина су из узорака брашна екстраховани помоћу 1-пропанола (концентрације 50%, 60% и 70%). Током раздвајања протеина (ХПЛЦ, Agilent Tecnologies 1260 Infinity) колона C3 је загријавана на различиту температуру (40 °C, 45 °C i 50 °C). Приликом екстракције са 50% (в/в) 1-пропанолом, највећи број пикова протеина је уочен при хроматографском раздвајању на температури колоне од 40 °C (25), а најмањи на температури 50 °C (17). Када је за екстракцију кориштен 60% (в/в) или 70% (в/в) 1-пропанол највећи број протеина уочен је код 45 °C (22), односно код 50 °C (23). Под овим условима најмање пикова је регистровано код 40 °C (14) и 45 °C (17).

Кључне речи :

Тематска област: СИМПОЗИЈУМ Б - Биоматеријали и наномедицина

Датум: 04.06.2018.

Contemporary Materials 2018 - Savremeni Materijali

Датотека уз рад  


Остали радови са конференције


Претражи радове