IDНазив
5541ОДРЕЂИВАЊЕ РАВНОТЕЖНОГ ЕКВИВАЛЕНТА КОНЦЕНТРАЦИЈА ТОРОНА И РАДОНА У ШКОЛЕ ГРАДА БАЊА ЛУКЕ
Zoran Ćurguz, Dragoljub Mirjanić
5540What can be expected in near future?
Momir Đurović
5537In vitro ispitivanje brzine rastvaranja lijekova u prisustvu voćnog soka
System Administrator
5536Uloga prisustva surfaktanta na brzinu rastvaranja karbamazepina uz tableta
System Administrator
5535Компјутерска симулација развоја кардиоваскулар¬них болести
System Administrator
5534Диелектрична сензитивизација нано праха зео¬лит¬ске имидазол структуре 8 (ЗИФ-8)
System Administrator
5533Синтеза наночестица метала и честица од језгра са превла¬ком коришћењем ултразвучне пиролизе
System Administrator
5527ЗАВИСНОСТ ПРОСТОРНЕ РАСПОДЕЛЕ СТРУЈЕ ОД ЕЛЕКТРИЧНОГ ПОЉА У ХЕЛИКАЛНИМ УГЉЕНИЧНИМ НАНОТУБАМА
Zoran Popović, Tatjana Vuković, Bozidar Nikolic, Milan Damnjanović, Ivanka Milosevic
5526Фрактална природа Брауновог кретања у структури материјала
Војислав В. Митић
5525Braunovo kretanje električnih čestica i kompleksna fraktalna korekcija u elektronskim keramičkim materijalima
Војислав В. Митић
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. >>