Функционалности

Функционалности зависе од улоге корисника (администратор конференције, аутор, рецензент учесник, нерегистровани посјетилац). Улогу организатора добија корисник који унесе податке за конференцију. Улогу аутора корисник који је аутор рада, учесника онај ко пријави учешће. Улогу рецензента може додати искључиво организатор конференције.

;
 

Организатор конференција - почетна

 • Након пријаве на систем организатор има преглед (не)активираних модула
 • Основне информације о конференцији, секције (чланци), организатори, локације, спонзори
 • Пријављени радови, рецензије, извјештаји, програм конференције
 • Вијести, мултимедија, друштвена мрежа
 • Поруке и обавјштења, друштвена мрежа, профил
 • Зеленом бојом означени подешени модул, црвеном још неактивирани
 

Избор модула

 • Организатор конференције бира модуле
 • Од изабраних модула зависи цијена коришћења система
 • Модули су на располагању након извршене уплате - активирања од стране администратора eKonferencije.com
 • Бесплатни модули су кориснику доступни по пријави на систем
 • Могуће је уз доплату накнадно укључити додатне модуле
 • Попусти на већи број укључених модула
 

Основни подаци о конференцији

 • Назив, опис, карактер скупа (национални, међународни,..), лого,...
 • Језици, научне, области, важни датуми, контакт подаци
 • Тематске области (рецензенти се задуже за тематске области и при свакој пријави рада добијају радове из изабране области)
 • Подаци о организаторима, спонзорима и локацијама (контакт подаци, геолокације, опис, мултимедијални садржаји,...)
 • Остали чланци, документи (постер, први позив и сл.), новости, мултимедија,..
 • Једноставно креирање сајта конференције (избор домена и темплејта)
 

Формирање обрасца за пријаву радова

 • Избором понуђених опција креирање обрасца за пријаву сажетака и радова
 • Ограничење броја аутора по раду, броја радова по аутору, дозвољени типови радова, дужина апсктрака (карактера или ријечи)
 • Одређивање да ли ће при уносу сажетка бити могуће унијети податке на више језика
 • Могућност да се при пријави сажетка пошаље и интегрални рад
 • Дефинисање који подаци ће бити јавно доступни, регистрованим корисницима, учесницима конференције и свим посјетиоцима странице
 

Преглед пријављених радова

 • Организатору конференције стижу обавјештења путем е-поште о сваком пријављеном раду
 • Подаци се чувају и бази подататака и могуће их је претражити по више критеријума и одредити које подаци ће се пратити
 • Над сваким радом могуће је извршити: измјену, преглед и уплоад интегралних радова (презентација, видео материјала, преглед рецензија, дискусија) подјелити радове на друштвеној мрежи и др.
 • Активности на више изабраних радова: преузмање радова, презентације, слање обавјештења, контакт особама, презентаторима радова, и др.
 • Експорт података у Excel
 

Пријављени аутори

 • Преглед података о пријављеним ауторима
 • Претрага по више критеријума и одређивање које ћемо податке пратити
 • Преглед радова од аутора, опција за унос новог рада
 • Додјела нових улоага аутору (рецезенту)
 • Експорт података у Excel
 

Профил корисника

 • Унос биографских и библиографских података, слање и преглед порука, профил на друштвеној мрежи
 • Пријава на newsleter за пријем обавјештења о новим конференцијама из одабраних научних области
 • Повећање цитираности радова: Објављивање радова објављених на другим конференцијама, часописима, као и других публикација, књига и др...
 • Преглед свих радова, рецензија објављених кроз систем eKonferencije.com или са скупа који је користио eKonferencije.com
 • Креирање властитог сајта: избор поддомена и темплејта..
 

Учесници конференције

 • Једноставно креирање обрасца за пријаву са информацијама о начину плаћања и цијенама (са временским и групним попустима) за услуге конференције
 • Обавјештења е-поштом и упис у базу података о учесницима (претрага по више критеријума и избор података за приказ)
 • Евиденција о извршеним уплатама
 • Експорт података у Excel
 • Аутоматско генерисање акредитација и QR кода за евиденцију присуства предавањима путем андроид апликације
 

Рецензије

 • Креирање листе рецензената и њихово задужење за тематске области
 • Рецензенти добијају приступ радовима који су њима придружени
 • Креирање обрасца по коме ће се вршити рецензије (распон оцјена, дефинисање параметара по којима се вреднује рад)
 • Организатор има увид у све рецензије и опцију да радове означи као прихваћене.
 • Прихваћене радове могуће сврстати у сесије (сесије имају информације и локацији излагања рада)
 

Генерисање дијаграма и извјештаја

 • Аутоматско генерисање више типова дијаграма и у админ дијелу и на фронтеду
 • Заступљеност аутора по државама, број радова по тематским областима, итд.
 • Аутоматско генерисање књиге сажетака
 • Генерисање индекса аутора
 

Слање обавјештења

 • Креирање newsleter група
 • Могућност слања порука учесницима ранијих конференција
 • Слање порука (ко)ауторима, контакт особама, презентаторима, рецезнентима, менторима...
 • Аутори и учесници имају преглед порука од рецезената, организатора конференције
 

Андроид апк за евиденцију присуства и оцјењивање

 • Генерише се уникатан QR код за сваког учесника и исти се штампа на акредитациону картицу
 • При улазу у салу, скенира се QR код (само потребан телефон са андроид оперативним системом)
 • Организатор може да креира упитник који се односи на радове, ауторе или конференцију
 • Само они који су пратили предавања могу да их оцјењују
 • Аутоматска обрада података и генерисање извјештаја о најбоље оцјењеном раду, аутору, најпосјећенијим предавањима...
 

Датум: 30.11.2014.