https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: Dejan Radić

Dejan Radić


78000 Banja Luka
Republic of Srpska , Bosnia and Herzegovina
Datum rođenja: 08.12.1989.

Pošalji poruku

Želite da organizujete sastanak sa ovim učesnikom?Naučno-istraživački rezultati

Radovi
1. PRIMJENA USMJERENIH HIPERGRAFOVA ZA PREDSTAVLJANJE FUNKCIONALNIH ZAVISNOSTI U RELACIONIM MODELIMA

mr Marko Đukanović, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Agregatni modeli podatakaDejan Radić

Pretraži autore

https://www.high-endrolex.com/10