https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: mr Marko Dragan Đukanović

mr Marko Dragan Đukanović


Banja Luka
Republic of Srpska , Bosnia and Herzegovina
Datum rođenja: 20.10.1990.
Kućni telefon: 052 770 237
Poslovni telefon: 065699683
Mobilni telefon: 94837643
Adresa e-pošte: marko.djukanovic@ymail.com
Radno mjesto: Univerzitet u Banjaluci

Pošalji poruku

Želite da organizujete sastanak sa ovim učesnikom?


Bibliografski podaci

Polje istraživanja:

Math optimization, Numerical mathematic, Scientific computation, image processing...

Obrazovanje/stručna sprema:

Marko Đukanović je rođen 20.10.1990 u Novom Gradu. Gimnaziju završava u Novom Gradu 2009. a iste godine upisuje PMF u Banjaluci, odsjek za matematiku i informatiku (opšti smjer). U julu 2013. završava studije sa prosjekom 9.87. Radi u svojstvu asistenta od februara 2014.

U periodu od jula (2013) - februar (2014) radi u firmi Inova Geoinformatički Inženjering kao razvojni programer. Drži vježbe iz više kurseva iz programiranja koji pokrivaju javu, baze podataka i internet programiranje na PMF-u, te Numeričku analizu- zimski semestar 2013/14 (Mašinski fakultet- master studije).

Publikacije:

Bibliografija

 

Radovi u domaćim časopisima:

1.M. Đukanović, D. Radić: Primjena usmjerenih hipergrafova na predstavljanje funkcionalnih zavisnosti u relacionim modelima, 61-69, Mat- Kol XXII (1)(2016)

2.S. Brdar, M. Đukanović, I. Lalović: Kombinatorne igre sa završnicom tipa (pobjeda, poraz) na konačnim or-grafovima, 179-203, Mat – Kol XXI(3) (2015)

3.M. Đukanović: Rješavanje lokacijskog problema ograničenih kapaciteta pomoću algoritma promjenjivih okolina i algortma roja čestica, 117-129, Mat – Kol XXI (2) (2015)

 

Učešća na konferencijama:

1. IV matematička konferencija Republike Srpske, Trebinje, 2015.

„Numerička konstrukcija generalisanih anti – Gaus kvadratura“ (usmeno izlaganje);

2. V matematička konferencija Republike Srpske , Pale, 2016.

„Varijacione anti –Gaus kvadrature“.

T.Zec -

  Neke geometrijske interpretacije jedinčne kugle

Knjige:

1. B. Petković, M. Đukanović, M. Grbić, T.: Prirodno-matematički fakultet, Banja Luka, 2016.

Datum izmjene: 13.06.2016.


Naučno-istraživački rezultati

Radovi
1. Kombinatorne igre sa završnicom tipa (poraz, pobjeda) na konačnim or-grafovima, 179-203

mr Slavko Brdar, Germany
mr Ilija Lalovic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Rješavanje lokacijskog problema ogranicenih kapaciteta primjenom algoritma promjenjivih okolina i algoritma roja cestica

mr Marko Đukanović, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. work paper1

mr marko Dragan, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
mr Marko Đukanović, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina


Marko Dragan Đukanović

Pretraži autore

https://www.high-endrolex.com/10