Nikola Đorđe Cekić


Kući: SRBIJA, 18000 NIŠ, ul. Dobrile Trajkoviđ 1 Posao: SRBIJA, 18000
18000 Niš
Serbia
Kućni telefon: +381 18 523143,
Poslovni telefon: +381 18 588200 lokal 111
Mobilni telefon: 381 (0)63 483681
Adresa e-pošte: ncekic@yahoo.com
Radno mjesto: Akad. prof. dr Građevinsko-arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Nišu

Pošalji poruku

Želite da organizujete sastanak sa ovim učesnikom?Nikola Đorđe Cekić

Pretraži autore