https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com: Saša Petković

Saša Petković


78000 Banja Luka
Republic of Srpska , Bosnia and Herzegovina
Datum rođenja: 21.04.1973.
Poslovni telefon: +387 51 430 057

Pošalji poruku

Želite da organizujete sastanak sa ovim učesnikom?


Bibliografski podaci

Obrazovanje/stručna sprema:

2010 Doktor ekonomskih nauka, odbranio doktorsku disertaciju 23.07.2010. godine
Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet 


2006 Magistar ekonomskih nauka, odbranio magistarsku tezu 28.10.2006. godine
Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet 


2000 Diplomirani ekonomista, diplomirao 05.10.2000. godine
Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet 

 

Publikacije:

Objavljeni radovi u referentnim časopisima:  

 1. Zolak Poljašević, B. and Petković, S. (2013). Human Resource Management in Small and Meduim-Sized Enterprises: Conceptual Framework. Facta Universitatis. 10, 3, pp. 301-315. 
 2. Petković, S. i Novarlić, B. (2013). Mečmejking program u funkciji privrednog oporavka: Empirijska studija u Republici Srpskoj. Acta Economica. 11, 19, pp. 95-126. 
 3. Petković, S. i Novarlić, B. (2012). Uslovi i ograničenja ulaganja malih i srednjih preduzeća u neopipljivu imovinu kao odgovor na krizu realnog sektora. Acta Economica. 10, 17, pp. 53-82. 
 4. Ateljević. J., Tešić, J. and Petković, S. (2012). Maintaining International Trade Liberalization of Small Transitional Economies. //European Entrepreneurship in the Globalizing Economy: Preparation of New Generation of Entrepreneurs and Business Leaders. 04th International Conference, Sozopol, Bulgaria, June 03-06th 2012 (Conference Proceedings will be published in 2013) 
 5.  5. Petković, S. (2011). Economic Development and Entrepreneurship in Transition Institutional Support for Entrepreneurship and SMEs Development: An Empirical Study on Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina). Ateljević, J. and Zolak – Poljašević, B. (Eds.). Proceedings of 01st REDETE Conference Economic development and Entrepreneurship in Transition Economies: A Review of Current Policy Approaches. October 27-29th 2011. Banja Luka: Faculty of Economics, pp. 506-527. 
 6. Petković, S. (2010). Planiranje marketinga u malim i srednjim preduzećima i poslovni uspjeh. Financing, 01 (10), pp. 32-38. 
 7. Petković, S. (2010). Izvori finansiranja malih i srednjih preduzeća u Republici Srpskoj. Glavni i odgovorni urednik Dragan Mikerević. Zbornik radova 14. Kongresa Saveza računovođa i revizora Republike Srpske, Uloga finansijske i računovodstvene profesije u prevazilaženju krize u realnom i finansijskom sektoru, Banja Vrućica, Teslić, 23-25.09.2010. Teslić: Savez računovođa i revizora Republike Srpske, pp. 343-377. 
 8. Mikerević, D. i Petković, S. (2010). Prednosti i ograničenja dokapitalizacije malih i srednjih preduzeća. Finrar. 8, 9, pp. 18-25. 
 9. Petković, S. (2007). Organizaciona održivost neprofitnih organizacija. Lider. 5, 3-4, pp. 34-40. 
 10. Petković, S. (2005). Primjena benčmarkinga u unapređenju Sistema kvaliteta preduzeća. Lider. 3, 3-4, pp. 23-27.
 11. Petković, S. (2004). Menadžment i liderstvo. Preduzetnik. 2, 1-2, pp. 10-14  
 12. Petković, S. (2003). Aktivnosti Evropske unije za mala i srednja preduzeća–kreiranje preduzetničke Evrope. Preduzetnik, 1, 7-8, pp. 50 – 44. 

Knjige i poglavlja u knjigama: 

 1. Petković, S. i Berberović, Š. (2013). Ekonomika i upravljanje mali i srednjim preduzećima. Principi i politike. Banja Luka: Ekonomski fakultet.
 2. Petković. S. and Tešić, J. (2013). SMEs and Entrepreneurship Development and Institutional Support in Republic of Srpska (Bosnia and Herzegovina). In Ramadani, V. and Schneider, R.C. (Eds.): Entrepreneurship in theBalkans. Diversity, Support and Prospects. New York, USA: Springer Link, Ch. 14.
 3. Petković, S. and Zupan, N. (2012). HRM and Organization. In Prašnikar, J. and Knežević-Cvelbar, Lj. (Eds.): Intangible assets as a potential for growth in Republic of Srpska. Ljubljana, Slovenia: Faculty of Economics, pp. 62-77

Ostali podaci:

Mentorstva i rad u komisijama: 

Magistarski radovi

 1. Ladin Gostimirović, dipl.ek. Preduzetnički model u funkciji unapređenja poslovanja službi javnog sektora na lokalnom nivou u Republici Srpskoj. Magistaski rad odbranjen 28.07.2012. godine, (predsjednik komisije) 

Master radovi

 1. Boris Novarlić, dipl.ek. Uloga inovacionih centara u jačanju tehnološki naprednih malih preduzeća u Republici Srpskoj. Master rad odbranjen 19.04.2013. godine, (mentor). Tatjana Lajšić, dipl.ek. Uloga tehnoloških parkova u transferu tehnologija u preduzećima Republike Srpske, (u izradi), (mentor). 
 2. Brana Latinović, dipl.ek. Mogućnosti i ograničenja udruživanja malih i srednjih preduzeća u klastere u uslovima globalizacije, (u izradi), (mentor). 
 3. Irena Narić, dipl.ek. Mogućnosti i ograničenja formiranja fondova rizičnog kapitala u Republici Srpskoj, (u izradi), (mentor). 
 4. Boban Sašić, dipl. ek. Međuuslovljenost opstanka malih i srednjih preduzeća i razvoja privrede, (u izradi), (mentor). 

Diplomski radovi

 1.  Snežana Jovanić, Upravljanje ljudskim resursima u malim biznisima. Odbranjen rad 13.12.2013. (mentor) 
 2. Nataša Dujaković, Mogućnosti pokretanja novih poslovnih poduhvata u Republici Srpskoj. Odbranjen rad 06.10.2013. (mentor) 
 3. Jelena Moravac, Uloga berze u finansiranju malih i srednjih preduzeća, Odbranjen rad 24.09.2013. (mentor) 
 4. Dragana Đervida, Intergisano marketing komuniciranje u malim i srednjim preduzećima: mogućnosti i ograničenja. Odbranjen rad 05.07.2013. (mentor) 
 5. Marija Ložnjaković, Klasterizacija malih i srednjih preduzeća kao model privrednog razvoja. Odbranjen rad 29.05.2013. (mentor) 
 6. Vedrana Prošić, Mogućnosti franšizinga za pokretanje novih poslovnih aktivnosti. Odbranjen rad 07.05.2013. (mentor) 
 7. Mladen Savičić, Mogućnosti osnivanja malih biznisa kroz proces komercijalizacije inovacija. Odbranjen rad 18.04.2013. (mentor) 
 8. Sanja Grujičić, Mogućnosti i ograničenja marketinškog istraživanja tržišta u malim i srednjim preduzećima, 08.02.2013. godine (mentor) 
 9. Aleksandra Dujaković, Mogućnosti primjene informaciono-komunikacionih tehnologija u malim biznisama, 28.12.2012. godine (mentor) 
 10. Ivana Cvijanović, Marketing informacioni sistem u malim i srednjim preduzećima: mogućnosti i ograničenja, 28.12.2012. godine (mentor) 
 11. Vesna Budimir, Eksterni izvori finansiranja preduzetničkih poduhvata, 28.12.2012. godine (mentor) 
 12. Slobodan Maglov, Uloga marketina u rastu i razvoju novih preduzeća, 10.10.2012. godine (mentor) 
 13. Danijel Marković, Uloga poslovnog plana u rastu i razvoju novih preduzeća, 18.07.2012. godine (mentor) 

 

Datum izmjene: 15.02.2014.

Radovi na sistemu eKonferencije.comSaša Petković

Pretraži autore

https://www.high-endrolex.com/10