https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com:: 11. Međunarodna studentska konferencija „BEOGRADSKI MEĐUNARODNI MODEL UJEDINJENIH NACIJA – BIMUN 2014“

„BEOGRADSKI MEĐUNARODNI MODEL UJEDINJENIH NACIJA

11. Međunarodna studentska konferencija „BEOGRADSKI MEĐUNARODNI MODEL UJEDINJENIH NACIJA – BIMUN 2014“

Kratki naziv: „BEOGRADSKI MEĐUNARODNI MODEL UJEDINJENIH NACIJA – BIMUN 2014“

BIMUN studentima pruža mogućnost da u praksi bolje upoznaju aktuelna međunarodna pitanja i načine njihovog rešavanja u okviru UN, da primenjuju osnovna diplomatska načela, kao i doprinosi razvijanju njihovih ličnih veština (javnog nastupa, pregovaranja, vođenja debate i postizanja kompromisa). Studenti preuzimaju uloge diplomata UN, predstavljaju različite zemlje i raspravljaju o aktuelnim svetskim temama, u skladu sa procedurom UN.
-
Tip Konferencija
Karakter skupa Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Naučna oblast Društvene nauke
    Političke nauke
Jezici English,
Podrazumjevani jezik English

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za prijavu učešća 20.01.2014.
Početak konferencije 12.03.2014.
Završetak konferencije 16.03.2014.

Kontakti

Kontakt osoba BIMUN 2014
Kontakt telefon -
Adresa e-pošte application@bimun-unaserbia.org
Kontakt sajt www.bimun-unaserbia.org
Prezentacija konferencije bimun.ekonferencije.com


Add to Calendar 12/03/2014 16/03/2014 „BEOGRADSKI MEĐUNARODNI MODEL UJEDINJENIH NACIJA – BIMUN 2014“ confOrganiser.com 01/01/2015

„BEOGRADSKI MEĐUNARODNI ...

https://www.high-endrolex.com/10