Organizatori

12. Međunarodna konferencija o dostignućima elektrotehnike, mašinstva i informatike