Organizatori

Dani kriznog upravljanja / Crisis Management Days

Logo Naziv / Lokacija

VELEUčILIšTE VELIKA GORICA

Croatia Croatia    Zagreb