ANALIZA UTICAJA SASTAVA SIROVINE NA ENERGETSKU VRIJEDNOST DRVNOG PELETA NA PROSTORU BOSNE I HERCEGOVINE

1. Tatjana Botić, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Dijana Drljača, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Aleksandra Šinik, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Šume i šumska zemljišta se prostiru na preko 50% ukupne površine Bosne i Hercegovine. Srazmjerno šumskom fondu razvijena je drvna industrija, posebno primarna prerada drveta, zbog čega BiH raspolaže velikim količinama, još uvijek nedovoljno iskorišćene, otpadne drvne biomase. U skladu sa postavljenim ciljem približavanja zahtjevima EU podsticanja proizvodnje i korišćenja obnovljivih izvora energije, BiH može ostvariti velike poslovne aktivnosti vezane za preradu drvne biomase u drvni pelet. Cilj istraživanja u ovom radu je bio ispitati uticaj hemijskog sastava i oblika sirovine najzastupljenijih vrsta drveća na prostoru BiH na kvalitet peleta od drvne biomase kao goriva. Ispitan je uticaj sadržaja vlage, smola i masti, lignina kao i oblika sirovine na toplotnu vrijednost peleta.

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: Hemijske tehnologije

Datum: 02.06.2016.

XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske

Datoteka uz rad  (67.57 KB)
Datoteka uz rad  (70.32 KB)
Datoteka uz rad  (17.33 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove