https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com:: XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske

CONFERENCE OF CHEMISTS, TECHNOLOGISTS AND ENVIRONMENTALISTS OF THE REPUBLIC OF SRPSKA

XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske

Kratki naziv: 11th CCTERS

Lokacija: , Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Poštovane kolege, ove godine organizujemo tradicionalno XI SAVJETOVANJE HEMIČARA, TEHNOLOGA  I EKOLOGA REPUBLIKE SRPSKE koje će se održati u hotelu „Kardial“ Banja Vrućica, Teslić, BiH, u periodu od 18.-19. novembra.

Pozivamo sve zainteresovane kolege da uzmu učešće u radu naše konferencije koja se održava svake tri godine.  

 

Organizacioni odbor XI savjetovanja

Tip Konferencija
Karakter skupa Međunarodni
Naučna oblast Biotehnološke nauke
Prirodne nauke
    Hemija
Tehničke nauke
    Zaštita životne sredine
Tematske oblasti Teorijska i primijenjena hemija
Inženjerstvo u zaštiti okoline
Grafičke tehnologije i dizajn
Dizajn tekstila i odjeće
Tekstilne tehnologije
Kvalitet i bezbjednost hrane
Prehrambene tehnologije
Biotehnologije
Hemijske tehnologije
Hemijsko inženjerstvo
Ostalo
Jezici English, Serbian, Serbian-Latin,
Podrazumjevani jezik Serbian

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 19.10.2016.
Obavještenje o prihvatanju apstrakta 16.08.2016.
Rok za prijavu učešća 17.11.2016.
Početak konferencije 18.11.2016.
Završetak konferencije 19.11.2016.

Kontakti

Kontakt osoba Pero ...
Kontakt telefon 00387 51 465 032
Adresa e-pošte savjetovanje@tfbl.org
Kontakt sajt savjetovanjetfbl.org
Prezentacija konferencije savjetovanjetfbl.ekonferencije.com


Add to Calendar 18/11/2016 19/11/2016 11th CCTERS confOrganiser.com 01/01/2015

https://www.high-endrolex.com/10