Organizatori

XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske