ISPITIVANJE FIZIČKO-HEMIJSKIH KARAKTERISTIKA ZEOLITA TIPA HEU

1. Slavica Sladojević, 2. Darko Bodroža, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Jelena Penavin-Škundrić, Prirodno-matematički fakultet Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
4. Zorica Levi, Tehnološki fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
5. Dragica Lazić, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
6. Gordana Ostojic, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Pored primjene velikog broja sintetičkih zeolita kao adsorbenasa i katalizatora, vrlo značajno mjesto u površinskim reakcijama svakako imaju i prirodni zeolitni materijali, te su i dalje predmet mnogih naučnih istraživanja. Danas je poznato više od dvjesto prirodnih zeolitnih minerala koji su najvećim dijelom nastali pretvaranjem alumosilikatnih materijala vulkanskog porijekla. U ovom radu su ispitivane fizičko-hemijske karakteristike prirodnog zeolitnog uzorka tipa HEU, oznake: PETZEL-P, molskog odnosa Si/Al=3,99. Urađena je rendgenostrukturna analiza zeolitnog uzorka i određen minerološki sastav. Hemijski sastav je određen AAS metodom u kombinaciji sa klasičnim analitičkim metodama. U cilju ispitivanja adsorpcionih karakteristika PETZEL-P zeolita, praćena je adsorpcija amonijaka iz vodenog, alkoholnog (etanol) i acetonskog rastvora. Analiza dobivenih rezultata je pokazala da je najbolji efekat adsorpcije amonijaka postignut iz acetonskog rastvora.

Ključne rečitestttt :

Tematska oblast: Teorijska i primijenjena hemija

Datum: 17.10.2016.

XI Savjetovanje hemičara, tehnologa i ekologa Republike Srpske

Datoteka uz rad  (37.50 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove