Radon u vodi

1. Srđan Vuković, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
2. Jelena Vulinović, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina
3. Svetlana Pelemiš, Tehnološki fakultet u Istočnom Sarajevu, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Čovjek i njegova okolina konstantno su izloženi uticajima jonizujućeg zračenja. Većina tog zračenja potiče od prirodnih i vještačkih radionuklida, a najveći radioekološki problem predstavlja radioaktivni gas 222Rn. Prirodna radioaktivnost potiče od nestabilnih radioizotopa koji su bili prisutni prilikom formiranja planete Zemlje, a prisutni su i danas. Na osnovu istraživanja UNSCEAR (United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radioation) procjenjeno je da čovjek godišnje primi dozu zračenja 2,4 mSv koja potiče od prirodnih radionuklida. Prirodni izvori radioaktivnosti su kosmičko zračenje i Zemljina kora koja sadrži primordijalne radioaktivne elemente uključujući i one koji su izvori radona (uranijum). Radon je prirodan inertan radioaktivan gas bez ukusa i mirisa. Rastvorljiv je u vodi i može lako da difunduje sa gasovitom i vodenom fazom i na taj način obrazuje značajne koncentracije. Tehnike i metode koje se najčešće koriste za detekciju i određivanje aktivnosti radona u vodi su alfa spektrometrija, gama spektrometrija i tehnika mjerenja na tečnom scintilacionom detektoru. Svjetska zdravstvena organizacija je kroz epidemiološke studije pružila uvjerljive dokaze o povezanosti izloženosti radonu u zatvorenom prostoru i razvoju raka pluća. Radon i njegovi proizvodi raspadanja se smatraju drugim uzročnikom raka pluća nakon konzumiranja duvana.

Ključne reči: zračenje; radon; voda; detekcija; rak

Tematska oblast: SIMPOZIJUM C - Voda

Datum: 22.07.2019.

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali

Datoteka uz rad  (73.00 KB)


Ostali radovi sa konferencije


Pretraži radove