Radovi


IDNazivKonferencija
6345PRISUTNI OBLICI EKSTREMNOG ZAGAĐENjA ŽIVOTNE SREDINE I MOGUĆNOST SPROVOĐENjA MJERA ZAŠTITE
Dušan Vranješ
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6344MIŠLJENJE STUDENATA RADNE TERAPIJE O STATUSU RADNIH TERAPEUTA U REPUBLICI SRPSKOJ I BOSNI I HERCEGOVINI
Lidija Slunjski Tišma, Tamara Popović, Dijana Laštro, Ilija Stijepić, Dragana Sredić Cartes
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6343RAZVOJ I REVIZIJA STUDIJSKOG PROGRAMA ZDRAVSTVENE NJEGE NA VISOKOJ MEDICINSKOJ ŠKOLI U PRIJEDORU
Duška Jović, Ena Bučan, Darija Knežević, Dijana Kljajić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6342POTRBE DJECE ŠKOLSKOG UZRASTA ZA BAVLJENJE FIZIČKIM AKTIVNOSTIMA
Dijana Laštro, Olivera Pilipović- Spasojević, Lidija Slunjski Tišma
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6341INFORMISANOST I PONAŠANJE UČENIKA SREDNJE MEDICINSKE ŠKOLE O PANDEMIJI COVID-19
Zudi Osmani
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6340STRES I DEPRESIVNO RASPOLOŽENJE
Dženita Novalić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6337ZNANJE,MIŠLJENJE I PONAŠANJE UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE U VEZI PANDEMIJE COVID-19
Zudi Osmani, Selvira Osmani
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6336KORELACIJA UPALNIH MARKERA I TEŽINE KLINIČKE SLIKE U BOLESNIKA OBOLJELIH OD COVID-19 NA PODRUČJU SREDNJOBOSANSKOG KANTONA (SBK/KSB)
Adis Hrvačić
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6335PROMOCIJA I PRIMJENA WELLNESS KONCEPTA SA CILJEM UNAPREĐENJA JAVNOG ZDRAVLJA
Mirela Gavranović
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
6334UTICAJ LDL HOLESTEROLA NA POVEĆANJE SISTOLNOG PRITISKA
Mirela Gavranović
Međunarodna naučna konferencija - Znanjem do zdravlja SANUS 2022.
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. 11
 13. 12
 14. 13
 15. 14
 16. 15
 17. 16
 18. 17
 19. 18
 20. 19
 21. >>
 22. Zadnja