Radovi za konferenciju: Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali

Radovi

Ukupno: 92 IEE format ispisa radova APA format ispisa radova Tabelarni ispis radova

[1] Goran Kolarević, Dražan Jaroš, Dragoljub Mirjanić "OSIROMAŠENI URANIJUM KAO ZAŠTITA OD JONIZUJUĆEG ZRAČENjA U RADIOTERAPIJI" - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-08-03
( https://ekonferencije.com/paper/view/5899)
[2] Bojan Škorić, Nikola Davidović, Slobodan Obradović, Borislav Đorđević, Valentina Timčenko "Poređenje performansi nizova uparenih magnetnih diskova RAID 0, RAID 5 i RAID 50" - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-08-03
( https://ekonferencije.com/paper/view/5898)
[3] Irena Havreljuk, Aleksandra Šinik, Tatjana Botić, pero dugić "RAZVOJ I PRIMJENA KOMPOZITNIH HIDROIZOLACIONIH MATERIJALA " - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-08-03
( https://ekonferencije.com/paper/view/5897)
[4] Đorđe Popović, Dejan Kojić, Nevena Vukic "PRIMENA FUNKCIONALNIH MATERIJALA U ŠTAMPI INTELIGENTNOG TEKSTILA" - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-08-03
( https://ekonferencije.com/paper/view/5896)
[5] Dijana Đeorđić, Dragoljub Mirjanić "HYDROGEN IN METALS" - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-08-03
( https://ekonferencije.com/paper/view/5895)
[6] Svetlana Pelemiš, Srđan Vuković, Jelena Vulinović, Vladan Mirjanić "NANOMATERIJALI U CILjANOJ DOSTAVI LIJEKOVA" - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-08-03
( https://ekonferencije.com/paper/view/5894)
[7] Sonja Popić, Ivan Ristić, Vladan Mićić, Jelena Tanasić, Vesna Cvjetinović, Svetlana Pelemiš "UTICAJ METIL METAKRILATA NA SVOJSTVA SINTETISANIH AKRILATNIH EMULZIJA" - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-08-03
( https://ekonferencije.com/paper/view/5893)
[8] Dražan Jaroš, Goran Kolarević, Dragoljub Mirjanić "KOMPARACIJA DOSIMETRIJSKE ŠUPLjINE IZMEĐU LISTOVA ZA DVA TRUEBEAM LINEARNA AKCELERATORA" - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-08-03
( https://ekonferencije.com/paper/view/5892)
[9] Dragoljub Mirjanić, Darko Divnić, Tomislav Pavlović, Ivana Radonjić "PRIMJENA SOLARNIH SIMULATORA U FN TEHNOLOGIJAMA" - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-08-03
( https://ekonferencije.com/paper/view/5891)
[10] Nikola Davidović, Slobodan Obradović "Poređenje performansi Adata, Kingston i Samsung RAID 0 nizova uparenih SSD uređaja " - Contemporary Materials 2020 - Savremeni Materijali, 2020-08-03
( https://ekonferencije.com/paper/view/5890)
 1. <<
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 4
 6. 5
 7. 6
 8. 7
 9. 8
 10. 9
 11. 10
 12. >>
Pretraži radove