Nacionalni organizacioni odbor

 •  Prof. dr Vladimir Malbašić, dekan Rudarskog fakulteta Prijedor Univerziteta u Banjoj Luci
 •  Prof. dr Lazar Stojanović, Rudarski fakultet Prijedor Univerziteta u Banjoj Luci
 •  Prof. dr Slobodan Majstorović. Rudarski fakultet Prijedor Univerziteta u Banjoj Luci
 •  Doc. dr Svjetlana Sredić, Rudarski fakultet Prijedor Univerziteta u Banjoj Luci
 •  Doc. dr Aleksej Milošević, Rudarski fakultet Prijedor Univerziteta u Banjoj Luci
 •  Doc. dr Zvonimir Bošković, Rudarski fakultet Prijedor Univerziteta u Banjoj Luci
 •  Doc. dr Srđan Kostić, Rudarski fakultet Prijedor Univerziteta u Banjoj Luci
 •  dr Dražana Tošić, Rudarski fakultet Prijedor
 •  dr Saša Bošković, Rudnik i termoelektrana Gacko
 •  dr Cvjetko Stojanović, Rudnik i termoelektrana Ugljevik
 •  Aleksandar Petrić, Gross Sase Srebrenica
 •  Duško Vlačina, Arcelor Mittal Prijedor

 

* Ovo je  početni spisak članova. Moguće  su naknadne dopune članova Nacionalnog organizacionog odbora

 


Datum: 27.01.2017.