Počasni odbor

  • Prof. dr Milan Mataruga,  Rektor Univerziteta u Banjoj Luci
  • Petar Đokić, Ministar industrije, energetike i rudarstva
  • Prof. dr Jasmin Komić, Ministar Nauke i tehnologije Republike Srpske
  • Milenko Đaković,  Gradonačelnik Grada Prijedora
  • Mladen Jelača, Generalni direktor ArcelorMittal Prijedor
  • dr Đorđe Popović, Direktor ZP Rudnik i termoelektrana Ugljevik
  • Milinko Milidrag, Direktor ZP Rudnik i termoelektrana Gacko
  • mr Rajko Dukić, Predsjednik Kompanije a.d. Boksit Milići

 

* Ovo je početni spisak članova. Moguće su naknadne dopune članova Počasnog odbora

 


Datum: 27.01.2017.