POČASNI ODBOR

 1. dr Björn Hånell, podpredsjednik, IUFRO
 2. dr Saskia Keesstra, predsjednik “EGU - Soil System Sci¬ences Division”
 3. dr Stevo Mirjanić, Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske
 4. dr Jasmin Komić, Ministar nauke i tehnologije Republike Srpske
 5. Risto Marić, generalni direktor Javnog preduzeća “Šume Republike Srpske” a.d. Sokolac
 6. dr Milan Medarević, Šumarski fakultet u Beogradu, Srbija
 7. dr Ratko Ristić, Šumarski fakultet u Beogradu, Srbija
 8. dr Vojin Bucalo, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska / Bosna i Hercegovina
 9. dr Čedomir Burlica, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska / Bosna i Hercegovina
 10. dr Ratko Čomić, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska / Bosna i Hercegovina
 11. dr Zoran Maunaga, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska / Bosna i Hercegovina
 12. dr Mira Milić, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska / Bosna i Hercegovina
 13. dr Rodoljub Oljača, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska / Bosna i Hercegovina
 14. dr Nada Šumatić, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska / Bosna i Hercegovina

 

 

NAUČNI ODBOR: 

Predsjednik naučnog odbora: dr Milan Mataruga, Rektor Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska / Bosna i Hercegovina 

 1. dr Mario Božić, Šumarski fakultet u Zagrebu, Hrvatska
 2. dr Jugoslav Brujić, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska / Bosna i Hercegovina 
 3. dr Artemi Cerdà, Univerzitet u Valensiji, Valensija, Španija
 4. dr Andraž Čarni, Institut za Biologiju Slovenačke akademije nauka i umjetnosti, Ljubljana, Slovenija
 5. dr Dragan Čomić, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska / Bosna i Hercegovina 
 6. dr Milorad Danilović, Šumarski fakultet u Beogradu, Srbija
 7. dr Ljiljana Došenović, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska / Bosna i Hercegovina 
 8. dr Vojislav Dukić, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska / Bosna i Hercegovina 
 9. dr Barbara Fussi, Bavarska kancelarija za sjemenarstvo i rasadničarstvo, Teinsendörf, Njemačka
 10. dr Branko Glavonjić, Šumarski fakultet u Beogradu, Srbija
 11. dr Zoran Govedar, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska / Bosna i Hercegovina 
 12. dr Dragan Karadžić, Šumarski fakultet u Beogradu, Srbija
 13. dr Srđan Keren, Šumarski fakultet u Krakovu, Poljska
 14. dr Milun Krstić, Šumarski fakultet u Beogradu, Srbija
 15. dr Dane Marčeta, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska / Bosna i Hercegovina 
 16. dr Saša Orlović, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Novi Sad, Srbija
 17. dr Hubert Paluš, Fakultet za šumarstvo i tehnologiju u Zvolenu, Slovačka
 18. dr Špela Pezdevšek Malovrh, Biotehnički fakultet u Ljubljani, Slovenija
 19. dr Igor Potočnik, Biotehnički fakultet u Ljubljani, Slovenija
 20. dr Jasminka Rizovska Atanosovska, Šumarski fakultet u Skoplju, Makedonija
 21. dr Mirjana Sekulić, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, Srbija
 22. dr Branko Stajić, Šumarski fakultet u Beogradu, Srbija
 23. dr Zoran Stanivuković, Šumarski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci, Republika Srpska / Bosna i Hercegovina 
 24. dr Nebojša Todorović, Šumarski fakultet u Beogradu, Srbija
 25. dr Vladimir Vujanović, Univerzitetu u Saskatchewan-u, Fakultet za poljoprivredu i biološke resurse, Saskatoon, Kanada
 26. dr Dijana Vuletić, Šumarski institut Jastrebarsko, Zagreb, Hrvatska 

 

Organizacioni odbor:

Predsjedavajući: Prof. dr Vojislav Dukić, dekan

 1. Ph.D. Ljiljana Došenović, Šumarski fakultet Banja Luka, Republika Srpska, BiH
 2. Ph.D. Zoran Govedar, Šumarski fakultet Banja Luka, Republika Srpska, BiH 
 3. Ph.D. Zoran Stanivuković, Šumarski fakultet Banja Luka, Republika Srpska, BiH
 4. Ph.D. Željka Marjanović Balaban, Šumarski fakultet Banja Luka, Republika Srpska, BiH
 5. Ph.D. Marijana Kapović Solomun, Šumarski fakultet Banja Luka, Republika Srpska, BiH
 6. Ph.D. Dane Marčeta, Šumarski fakultet Banja Luka, Republika Srpska, BiH
 7. Ph.D. Dragan Čomić, Šumarski fakultet Banja Luka, Republika Srpska, BiH 
 8. Ph.D. Vladimir Stupar, Šumarski fakultet Banja Luka, Republika Srpska, BiH
 9. Ph.D. Jugoslav Brujić, Šumarski fakultet Banja Luka, Republika Srpska, BiH
 10. Risto Marić, Direktor JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac
 11. Dragana Tutorić, Izvršni direktor za pravne, kadrovske i opšte poslove,  JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac
 12. Slaven Gojković, Izvršni direktor za komercijalne poslove, JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac

 

Tehnički sekretarijat skupa:

 1. M.Sc. Božica Jokanović
 2. M.Sc. Branislav Cvjetković
 3. M.Sc.  Danijela Petrović
 4. M.Sc.  Vanja Daničić
 5. M.Sc.  Brane Zlokapa
 6. M.Sc.  Vladimir Petković
 7. Đorđije Milanović, B.Sc.
 8. Jelena Subotić, B.Sc.
 9. Svjetlana Ćoralić, B.Sc.
 10. Milan Stojanović, B.Sc.

 


Datum: 25.04.2017.