Uputstvo za autore

Program konferencije uključuje plenarna predavanja po pozivu te usmene i poster prezentacije dostavljenih radova. Zvanični jezici Konferencije su engleski i srpski, ali učesnicima skrećemo pažnju da prezentacije pripreme na engleskom jeziku.


Dostava sažetaka
 

Sažeci se dostavljaju preko on-line formulara dostupnog na adresi http://forsd.unibl.org/paper/add/592?lang=en. Uspješna prijava sažetka će biti potvrđena mejlom.

Molimo Vas da obratite pažnju na sljedeće: 

  • Sažeci moraju biti pisani na engleskom jeziku.
  • Autori su odgovorni za kvalitet teksta - sažetak će biti štampan direktno iz dostavljenog materijala.
  • Svi prihvaćeni sažeci će biti štampani u Knjizi sažetaka koja će biti podjeljena svim učesnicima Konferencije.
  • Rok za dostavljanje sažetaka je 10.09.2017.

 Sva tehnička pitanja vezana za dostavu sažetaka mogu se slati na adresu: forsd@sf.unibl.org

 

Prezentacije

Autori se mogu odlučiti za usmenu ili poster prezentaciju. U slučaju prevelikog broja prijava za usmenu prezentaciju, Organizacioni i Naučni odbori zadržavaju pravo da priloge predviđene za usmenu prezentaciju prihvate u formi postera. Autori će o ovome biti na vrijeme obavješteni.

Očekuje se da se bar jedan autor registruje i prisustvuje konferenciji u cilju prezentacije prihvaćenog sažetka. U protivnom, prijavljeni sažetak neće biti razmatran.

Trajanje usmene prezentacije je 15 minuta uključujući 5 minuta za diskusiju.

Prezentacije je potrebno pripremiti u programu Microsoft PowerPoint. Svim prezentujućim autorima će biti na raspolaganju konferencijski računar. Prezentacije trebaju biti dostavljene Tehničkom sekretarijatu konferencije na USB stiku najmanje 15 minuta prije svake sesije.

Veličina postera je ograničena na 70 cm širine x 90 cm visine. Potrebno je da tokom sesije bar jedan autor bude prisutan pored njegovog/njenog postera radi eventualnih pitanja i diskusije.


Objava radova

Naučni časopis Glasnik Šumarskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci je otvoren za objavu radova predstavljenih na Konferenciji koje autori žele štampati u cjelini. Glasnik je "Open Access" vodeći nacionalni naučni časopis koji izlazi dva puta godišnje, a dostupan je na: http://glasnik.sf.unibl.org. Radovi trebaju biti pripremljeni u skladu sa uputstvom za autore dostupnim na stranici Glasnika i dostavljeni u redakciju,na adresu glasnik@sf.unibl.org, do 1. marta 2018.

Dostavljeni radovi prije objavljivanja prolaze dvije naučne recenzije od strane afirmisanih stručnjaka iz relevantnih oblasti.


Datum: 15.05.2017.