BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

II naučno-stručna konferencija BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Kratki naziv: II BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Republika Srpska je u protekle dvije godine napravila značajne korake na izgradnji sistema upravljanja bezbjednošću saobraćaja. Donešen je Zakon o bezbjednosti saobraćaja na putevima Republike Srpske, realizovan je projekat Svjetske banke „Jačanje stanja i sis

U organizaciji Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske i Agencije za bezbjednost saobraćaja, pod pokroviteljstvom Savjeta za bezbjednost sapbraćaja Republike Srpske, u Banja Luci 31. oktobra i 01. novembra održan je II Stručni seminar „Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici“.

 

U radu Seminara učestvovalo je preko 160 stručnjaka iz oblasti bezbjednosti saobraćaja,predstavnika jedinica lokalne samouprave i predstavnika subjekata bezbjednosti saobraćaja iz Republike Srpske i regiona.

 

Na Seminaru:

 

Predstavljena su 32 rada čiji su autori stručnjaci iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije, Makedonije, Njemačke i Crne Gore,

 

Objavljen je Zbornik radova u štampanom i elektronskom izdanju sa 32 rada,

 

Dodijeljene su po prvi put plakete najboljim jedinicama lokalne samouprave za rad i postignute rezultate u bezbjednosti saobraćaja:

               1) Grad Banja Luka – zlatna plaketa i pehar,

               2) Opština Gradiška – srebrna plaketa,

               3) Opština Zvornik – bronzana plaketa.

 

Poseban interes izazvalo je predstavljanje prakse u rehabilitaciji rizičnih vozača u Njemačkoj,

 

Uručene licence prvim provjerivačima bezbjednosti puteva i revizorima projekata puteva u Republici Srpskoj,

 

Poseban doprinos kvalitetu skupa dali su Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srbije i Saobraćajni fakultet iz Beograda.

 

ZAKLjUČCI:

 

1. Da Savet za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske formira radnu grupu koja će detaljnosagledati probleme primjene propisa i pripremiti prijedlog izmjene i dopune zakona i drugih propisa koji uređuju oblast bezbjednosti saobraćaja, kao i drugih sistemskih zakona koji djeluju na ovu oblast, koje će nakon razmatranja Savjet proslijediti prema Vladi Republike Srpske.

 

2. Da Savjet za bezbjednosti saobraćaja pripremi konkretne prijedloge izmjena propisa iz oblasti bezbjednosti sapbraćaja, ali i drugih sistemskih propisa, u cilju stvaranja održivog sistema finansiranja bezbjednosti saobraćaja na svim nivoima.

 

3. Da Agencija za bezbjednost saobraćaja, u saradnji sa drugim subjektima, uspostavi proces stalnog stručnog usavršavanja profesionalaca u bezbjednosti saobraćaja, inicirajući i prateći propise kojima se subjekti obavezuju na kontinuirano stručno usavršavanje u cilju kvalitetnijeg obavljanja povjerenih zadataka.

Tip Konferencija
Karakter skupa Nacionalni sa međunarodnim učešćem
Naučna oblast
Tematske oblasti Inžinjerstvo i tehnologija
Jezici Serbian-Latin,
Podrazumjevani jezik Serbian-Latin

Važni datumi

Vremenska zona (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Rok za dostavljanje apstrakta 30.10.2013.
Rok za prijavu učešća 30.10.2013.
Početak konferencije 31.10.2013.
Završetak konferencije 01.11.2013.

Kontakti

Kontakt osoba Milka Dubravac (m.dubravac@absrs.org)
Kontakt telefon +387 51 220 330
Adresa e-pošte info@absrs.org
Kontakt sajt http://www.absrs.org
Prezentacija konferencije bslz.ekonferencije.com


Add to Calendar 31/10/2013 01/11/2013 II BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI confOrganiser.com 01/01/2015