https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije: Banja Luka College

Banja Luka College

Miloša Obilića br. 30
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

+387 (0)51 433-010
blc@teol.net
http://www.blc.edu.ba/
: Mjesto održavanja

 

Vizija BLC-a, u domenu obezbjeđivanja kvaliteta, je moderna, respektibilna visokoškolska ustanova i lider u oblasti poslovne ekonomije, javne uprave, menadžmenta, medija i komunikacija, uz aktivan partnerski odnos između nastavnika i studenata, optimalnu kombinaciju savremenih oblika nastave uz pomoć informacijske i komunikacijske tehnologije, prilagođen karakteristikama i potrebama svakog studenta.

Ishodi obrazovnog procesa usklađeni su sa potrebama društva.

Obrazovni proces povezan je sa naučno-istraživačkim radom i privredom kroz aktivno uključivanje u naučne i tehnološke  projekte i aktivnu saradnju sa  drugim obrazovnim ustanovama, institutima i stručnjacima iz prakse, uz uključenje u Evropski istraživački prostor.

Doprinosi se mobilnosti nastavnika, saradnika i studenata. Podstiče se izražavanje talenata, vještina i preduzetničke energije studenata i nastavnika, a stečena znanja i vještine predstavljaju osnovu za cjeloživotno obrazovanje i samostalno učenje.

Osigura se brza i efikasna „protočnost“ novih ideja.

Ciljano opremljeni vlastiti kabineti u skladu sa definisanom vlastitom naučnom prepoznatljivošću.

Razvijena jaka alumni organizacije koja omogućava održavanje trajne veze naših završenih studenata sa BLC-om.

Mapa

Geo koordinate: 44.761926 , 17.18853


Mjesto održavanja

ID Naziv Početak konferencije
194 Međunarodna konferencija Evropska unija – Izazovi proširenja i Zapadni Balkan 29.05.2014.


Pretraga

https://www.high-endrolex.com/10