Savremeni materijali

Contemporary Materials - 2012 - Savremeni materijali

Short title: Contemporary Materials - 2012 - Savremeni materijali

Odjeljenje prirodno-matematičkih nauka Akademije nauka i umjetnosti Republike Srpske organizuje, već tradicionalno, peti put MEĐUNARODNU NAUČNU KONFERENCIJU „SAVREMENI MATERIJALI
Skupovi koji su održani prethodnih 
Department of Natural Sciences and Mathematics of Academy of Sciences and Arts of the Republic of Srpska organized the fifth time, a scientific conference "Contemporary Materials". Gatherings that were held on the last four years have caused great inte
Type Conference
Conference character National
Science field
Thematic fields NAČIN ŽIVOTA I UTICAJ NA ZDRAVLjE I SPORT
Languages Serbian-Latin,
Default language Serbian-Latin

Important Dates

Time zone (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Deadline for Abstract Submission 16.06.2012.
Registration Deadline 16.06.2012.
Conference start 05.07.2012.
Conference end 07.07.2012.

Contacts

Contact person Nataša Čalo
Phone : +38751333714
E-mail radovi@savremenimaterijali.info, calonatasa@gmail.com, teh.sluzba@anurs.org
Web page/URL : http://www,savremenimaterijali.info
Conference presentation contemporarymaterials.ekonferencije.com


Add to Calendar 05/07/2012 07/07/2012 Contemporary Materials - 2012 - Savremeni materijali confOrganiser.com 01/01/2015