https://www.high-endrolex.com/10

                  confOrganiser.com: Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE „CONTEMPORARY MATERIALS 2024“

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali

Short title: Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali

Location: Academy of Science and Art of Republika Srpska - Anurs, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali

XII međunarodna naučna konferencija „Savremeni materijali“ će se održati 1. i 2. septembra 2019.

Sažetak rada i ključne riječi sa naznakom simpozijuma dostaviti najkasnije do 1. avgusta 2019.

Obavještenje o preliminarnom prihvatanju rada biće dostavljeno autoru/autorima do 3. avgusta 2019

Krajnji rok za dostavu kompletnog rada je 15. avgust 2019.

Autori rada koji do tog roka ne dostave kompletan rad, neće biti uključeni u program rada konferencije.

Program rada biće odštampan prije početka rada skupa i podijeljen učesnicima prilikom registracije. 

Prihvaćeni radovi nakon recenziranja biće objavljeni u časopisu „Contemporary materials“ ili u zborniku radova.

Kotizacija za učešće na konferenciji je 100KM po radu/neto, do 19. avgusta 2019. godine.

Troškove poreza, bankarske provizije i troškove pri inostranom plaćanju kotizacije snose učesnici konferencije.

Za instrukcije za plaćanje i uplatu kotizacije obratiti se agenciji UNIS TOURS, Kralja Alfonsa XIII 7, 78000 Banja Luka (Telefon: +387 51 340 966, Faks: +387 51 340 968 e-pošta: drasko.sukalo@unistours.com, Web: www.unistours.com).

Za uplate unutar države broj računa je sljedeci: Nova banka ad, 555-007-00211062-93. Za uplate iz inostranstva preuzmite instrukcije za plaćanje.

Pri uplati kotizacije obavezno naznačiti vaš ID broj.

Učesnici sami snose troškove smještaja.

Program rada sa spiskom učesnika međunarodnog naučnog skupa Savremeni Materijali 2019 će biti dostupan najkasnije do 20. avgusta 2019. godine.

Za sve dodatne informacije posjetite sajt konferencije www.savremenimaterijali.info
Želimo Vam puno uspjeha u učešću na konferenciji.

Oganizator konferencije

Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske

Type Conference
Conference character international
Science field Biotechnological sciences
Medical science
    Medicine
    Biomedicine
    Dentistry
    Pharmacy
Natural science
    Biophysics
    Biology
    Physics
    Chemistry
Technical science
    Electrical engineering
    mechanical engineering
    Metallurgy
    Engineering
    Protecting the environment
Thematic fields SYMPOSIUM A - Science of matter, condensed matter and physics of solid states
SYMPOSIUM B - Biomaterials and nanomedicine
SYMPOSIUM C - Water
Languages English, Serbian,
Default language English

Important Dates

Time zone (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Deadline for Abstract Submission 15.08.2019.
Acceptance of Abstracts 15.08.2019.
Registration Deadline 20.08.2019.
Conference start 01.09.2019.
Conference end 02.09.2019.
Promotion of Proceedings 20.08.2019.

Contacts

Contact person Darko Divnić
Phone : 051333720
E-mail divnic@gmail.com
Web page/URL : -
Conference presentation contemporarymaterials.ekonferencije.com


Add to Calendar 01/09/2019 02/09/2019 Contemporary Materials 2019 - Savremeni Materijali confOrganiser.com 01/01/2015

https://www.high-endrolex.com/10