https://www.high-endrolex.com/10

   confOrganiser.com: IV MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM I XX NAUČNO-STRUČNO SAVJETOVANjE AGRONOMA REPUBLIKE SRPSKE

MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM I NAUČNO-STRUČNO SAVJETOVANjE AGRONOMA REPUBLIKE SRPSKE

IV MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM I XX NAUČNO-STRUČNO SAVJETOVANjE AGRONOMA REPUBLIKE SRPSKE

Short title: IV MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM

Autorima je data mogućnost da u prijavi predlože način prezentacije rada (usmeno ili poster). Organizator zadržava pravo da odluči o načinu izlaganja pojedinih radova bez obzira na željeni način prezentacije, o čemu će autori biti blagovremeno obavješteni.

Autorima je data mogućnost da u prijavi predlože način prezentacije rada (usmeno ili poster). Organizator zadržava pravo da odluči o načinu izlaganja pojedinih radova bez obzira na željeni način prezentacije, o čemu će autori biti blagovremeno obavješteni.

Prezentacije je neophodno pripremiti na engleskom jeziku, a usmeno izlaganje radova na jezicima naroda BiH ili engleskom jeziku. Postere dimenzija 60 × 90 cm pripremiti na engleskom jeziku. 

Type Symposium
Conference character international
Science field Natural science
    Agronomy
Languages English, Serbian,
Default language English

Important Dates

Time zone -
Acceptance of Abstracts 30.01.2015.
Registration Deadline 01.12.2014.
Conference start 02.03.2015.
Conference end 06.03.2015.

Contacts

Contact person -
Phone : -
E-mail symposium@agrofabl.org ili savjetovanjers@gmail.com.
Web page/URL : http://www.agrofabl.org/
Conference presentation httpagrofablorgivxx.ekonferencije.com


Add to Calendar 02/03/2015 06/03/2015 IV MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM confOrganiser.com 01/01/2015

IV MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM

https://www.high-endrolex.com/10