confOrganiser.com: OSMI MEĐUNARODNI KONGRES

Ekologija, zdravlje, rad, sport

OSMI MEĐUNARODNI KONGRES

Short title: Ekologija, zdravlje, rad, sport 2016

BANjA LUKA, 19 - 21. MAJ 2016.

Kotizacija za aktivne učesnike iznosi 200KM (100€) i obuhvata:

  1. Zbornik radova i kongresni materijal;
  2. Svečana večera;
  3. Certifikat za autora;
  4. Prisustvo predavanjima. 
Kotizacija za pasivne učesnike iznosi 100KM (50€) i obuhvata:
  1. Certifikat;
  2. Prisustvo predavanjima.

OBAVEZNO  PONIJETI UPLATNICU SA SOBOM KAKO BI MOGLI PODIĆI MATERIJAL ZA KONGRES.

Kotizacija se vrši na sljedeći način:

Za učesnike iz BiH

Unikredit banka a.d Banja Luka u korist žiro računa
551001-00023310-36
Sa napomenom za Kongres

Za ostale učesnike uplata se vrši na sljedeći način

Udruženje ZDRAVLjE ZA SVE
BOŽIDARA MIĆE BABIĆA 6
Banja Luka
Unikredit banka a.d. Banja Luka
SVIFT IBAN BLBABA 22
BROJ BA39 5517 2048 0295 3166
Sa napomenom za Kongres

Uplatu kotizacije izvršiti do 30. aprila.

Uplatu kotizacije možete izvršiti u KM žiro račun Udruženja "Zdravlje za sve" kod Unicredit banke: 551-001-00023309-39. Uplatu kotizacije u EURO možete izvršiti preko našeg IBAN-a koji bismo Vam dostavili na Vaš zahtjev.

Po izvršenoj uplati kotizacije, molimo Vas da peti primjerak sa naznačenim imenom na koga se kotizacija odnosi dostavite faksom Sekreterijata Kongresa. Kada dođete na kongres, molimo Vas da ponesete peti primjerak.

 

Type Congress
Conference character international
Science field Medical science
Technical science
    Protecting the environment
Thematic fields EKOLOGIJA
ZDRAVLjE, RAD, SPORT
VASPITANjE I OBRAZOVANjE U HHI VIJEKU
Languages English, Serbian, Serbian-Latin,
Default language Serbian

Important Dates

Time zone (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Registration Deadline 30.04.2016.
Conference start 20.05.2016.
Conference end 21.05.2016.

Contacts

Contact person Branko Dikić, generalni sekretar
Phone : tel.: +387 51 303 032
E-mail dikic@teol.net
Web page/URL : http://kongresbanjaluka2016.tk/
Conference presentation kongresbanjaluka.ekonferencije.com


Add to Calendar 20/05/2016 21/05/2016 Ekologija, zdravlje, rad, sport 2016 confOrganiser.com 01/01/2015