confOrganiser.com: PRVA MEĐUNARODNA STUDENTSKA KONFERENCIJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I SRODNIH NAUKA PRIMENLJIVIH U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

PRVA MEĐUNARODNA STUDENTSKA KONFERENCIJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I SRODNIH NAUKA PRIMENLJIVIH U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

PRVA MEĐUNARODNA STUDENTSKA KONFERENCIJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I SRODNIH NAUKA PRIMENLJIVIH U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE

Short title: Fisec 14

MEĐUNARODNA STUDENTSKA KONFERENCIJA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE I SRODNIH NAUKA PRIMENLJIVIH U OBLASTI ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE
Konferencija obuhvata širok spektar oblasti od značaja za zaštitu životne sredine. Na zanimljiv način sagledaćemo problematiku obezbeđenja potrebnog kvaliteta života od zagađenja. Podjednako ćemo posvetiti pažnju svim aspektima koji utiču na životnu sredinu i održivi razvoj. Učesnicima će biti prikazane savremene tehnologije zelenog inženjerstva i permakulturne gradnje, kao i savremene tehnologije prečišćavanja otpadnih tokova. Takođe, na konferenciji će prisustvovati udruženja koja su aktivna u polju zaštite životne sredine i koja će svojim primerima dobre prakse preneti stečena iskustva i znanja.
Type Conference
Conference character international
Science field Biotechnological sciences
Social science
    Law
    Economy
    Management
    Political science
Formal science
    Statistic
Medical science
    Medicine
    Biomedicine
    Dentistry
    Pharmacy
    Veterinary
Natural science
    Biophysics
    Biology
    Physics
    Geography
    Chemistry
    Agronomy
    Geoscience
Information and communication technologies
Technical science
    Architecture
    Construction
    mechanical engineering
    Metallurgy
    Transportation
    Engineering
    Protecting the environment
Defense and Protection
Languages Serbo-Croatian,
Default language Serbo-Croatian

Important Dates

Time zone (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Acceptance of Abstracts 01.10.2014.
Registration Deadline 20.09.2014.
Conference start 14.11.2014.
Conference end 16.11.2014.

Contacts

Contact person Andrej Kukučka
Phone : 0631022515
E-mail kukucka.rio@gmail.com
Web page/URL : www.uzzsrio.com
Conference presentation FISEC14.ekonferencije.com


Add to Calendar 14/11/2014 16/11/2014 Fisec 14 confOrganiser.com 01/01/2015