confOrganiser.com: Studenti u susret nauci 2017

Studenti u susret nauci

Studenti u susret nauci 2017

Short title: StES 2017

Location: University of Banja Luka, Banja Luka, Republic of Srpska, Bosnia and Herzegovina

10. tradiconalna studentska naučno – stručna konferencija, sa međunarodnim učešćem u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Banjoj Luci

Studenti u susret nauci (StES) 2017 je 10. tradiconalna studentska naučno – stručna konferencija, sa međunarodnim učešćem u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta u Banjoj Luci. Konferencija je pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske i Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske. StES konferencija daje izazovnu mogućnost mladim naučnicima i istraživačima da odmjere svoje snage u međunarodnim okvirima i pri tome da saznaju nešto novo iz naučne oblasti za koju se školuju.

StES je organizovan prvi put 2008. godine, sa jednim ciljem da se studentima otvore vrata prema nauci i istraživanju, te novim tehnologijama.

Pravo učešća imaju studenti I, II i III ciklusa studija. U prethodnih osam godina StES je okupio studente iz svih dijelova svijeta, poput studenata iz SAD-a, Rusije, Velike Britanije, Njemačke, Kine, Turske, Indije, Španije, Slovenije, Francuske, Hrvatske, Srbije i dr.

StES 2017 će se održati od 27. do 30. novembra 2017. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci, u Republici Srpskoj, BiH. Interdisciplinaran karakter konferencije omogućuje studentima različitih afiniteta da se istaknu i promovišu, te prezentuju svoja naučno – stručna dostignuća, ali i dobiju uvid u naučna dostignuća studenta drugih univerziteta.

Type Conference
Conference character international
Science field Biotechnological sciences
Social science
    Law
    Economy
    Management
    Sociology
    Pedagogy
    Psychology
    Communication
    Political science
Formal science
    Mathematics
    Logic
    Statistic
Social science
    History
    Literature
    Philosophy
    Linguistics
    Theology
Medical science
    Medicine
    Biomedicine
    Dentistry
    Pharmacy
    Veterinary
Natural science
    Astronomy
    Biophysics
    Biology
    Physics
    Geography
    Chemistry
    Agronomy
    Geoscience
Information and communication technologies
Technical science
    Architecture
    Construction
    Electronics
    Electrical engineering
    mechanical engineering
    Metallurgy
    Transportation
    Engineering
    Protecting the environment
Art and culture
Defense and Protection
Thematic fields Engineering and technology
Medicinske nauke
Medical and health sciences
Humanities sciences
Social sciences
Biotehničke – poljoprivredne nauke
Languages Croatian, English, Serbian, Serbian-Latin,
Default language Serbian

Important Dates

Time zone (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Deadline for Abstract Submission 10.09.2017.
Acceptance of Abstracts 27.10.2017.
Registration Deadline 10.11.2017.
Conference start 27.11.2017.
Conference end 30.11.2017.

Contacts

Contact person Marija Puljarević
Phone : +387 65 217 387, +387 51 321 188
E-mail marija.puljarevic@student.pmf.unibl.org
Web page/URL : http://stes.unibl.org
Conference presentation stes.ekonferencije.com
Facebook https://www.facebook.com/StES.unibl.org/
Android https://play.google.com/store/apps/details?id=bslz2017.stes


Add to Calendar 27/11/2017 30/11/2017 StES 2017 confOrganiser.com 01/01/2015