https://www.high-endrolex.com/10

   confOrganiser.com: XXXIX Naučno stručni skup Održavanje maišina i opreme

Održavanje mašina i opreme

XXXIX Naučno stručni skup Održavanje maišina i opreme

Short title: OMO 2014

Location: , Beograd, Serbia

Skoro čitave četiri decenije, Mašinski fakultet Beograd u saradnji sa svojim partnerima organizuje naučno stručni skup Održavanje Mašina i Opreme - OMO. Trajanje skupa i poverenje koje nam iz godine u godinu poklanjanju učesnici, potvrđuje značaj teme i interesovanja stručne i naučne javnosti . . .

Pozivamo sve zaiteresovane autore da prijave svoje radove putem sistema ekonferencije.com (http://ekonferencije.com/paper/add/191) ili slanjem na adresu: office@iipp.rs Zbornik radova će biti u elektronskom (CD) izdanju, tako da se autori radova ne ograničavaju u pogledu broja strana. Do slanja prvog poziva, organizatori su obezbedili učešće eminentnih predavača sa fakulteta, naučnih instituta iz privrede koji će po pozivu održati predavanja iz oblasti svoje ekspertize. NSS OMO sarađuje sa vodećim naučnim časpoisima iz oblasti mašinstva, saobraćaja, građevine i arhitekture, JAES Jurnal of Applied Engineering Science (M51), i najinteresantniji radovi sa Skupa OMO 2014 će nakon uređivačkog protokola, biti objavljeni i ovim časopisima.

Type Conference
Conference character Nation with international participation
Science field Technical science
    mechanical engineering
Languages Serbian,
Default language Serbian

Important Dates

Time zone (GMT +1:00 hour) Belgrade, Brussels, Copenhagen, Madrid, Paris
Deadline for Abstract Submission 10.06.2014.
Registration Deadline 21.06.2014.
Conference start 23.06.2014.
Conference end 26.06.2014.

Contacts

Contact person -
Phone : 00 381 11 3302 456
E-mail office@iipp.rs
Web page/URL : www.iipp.rs
Conference presentation omo.ekonferencije.com


Add to Calendar 23/06/2014 26/06/2014 OMO 2014 confOrganiser.com 01/01/2015

https://www.high-endrolex.com/10