https://www.high-endrolex.com/10

 *** no_trans(meta_title_location, en )***: Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci

Bulevar vojvode Petra Bojovića 1A
Banja Luka, Bosnia and Herzegovina

+387 (0)51 304 001
www.fpnbl.org
: Academic Institution
: Venue

 

Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci osnovan je 2009. godine izdvajanjem četiri studijska programa Filozofskog fakulteta, i to: političkih nauka, sociologije, socijalnog rada i žurnalistike koji su bili licencirani kao trogodišnji kursevi od 180 ECTS. Prvi izabrani dekan prof. dr Nenad Kecmanović iskoristio je svoje bogato iskustvo dekana i rektora i veoma brzo pokrenuo proces relicenciranja studijskih programa iz čega su nastale četverogodišnje studije od 240 ECTS pod imenom: politikologija, novinarstvo i komunikologija, sociologija i socijalni rad.

 

U akademskoj 2011/2012. godini pokrenuli smo master studije i to u četiri usmjerenja:politikološke studije, međunarodne studije, komunikološke studije i studije socijalnog rada. Sa upisanih ukupno 150 studenata na drugom ciklusu i sa preko 1300 studenata na prvom ciklusu studija, Fakultet političkih nauka postao je značajna obrazovna institucija kako u Republici Srpskoj, tako i šire.

 

Fakultet političkih nauka pokrenuo je i naučni časopis za društvena pitanja "Politeia" kao prvi takve vrste u Republici Srpskoj, a elektronska verzija se može čitati na našem portalu.

 

Kao dokaz da Fakultet političkih nauka prati trendove, osnovana je Diplomatska akademija - stručni kurs u trajanju od 3 mjeseca gdje se po principu cjeloživotnog obrazovanja obučavaju polaznici za stručne poslove iz oblasti diplomatske prakse, čime je FPN prepoznao potrebe Republike Srpske što svjedoči i ogromno interesovanje kako polaznika tako i javnosti. Fakultet političkih nauka nastaviće i u narednom periodu sa radom Diplomatske akademije, a u planu je i pokretanje drugog stručnog kursa pod nazivom Politička akademija.

 

Danas Fakultet političkih nauka pokriva preko 80% ukupne nastave vlastitim kadrovima, dok se gostujući profesori većinom angažuju na studijama drugog ciklusa, sa idejom da je važno da naši studenti imaju priliku čuti stručnjake koje im do sada nisu bili profesori na osnovnim studijama. 

 

U cilju podsticanja naučno-istraživačkog rada na Fakultetu i Univerzitetu, u 2013. godini osnovan je Institut za društvena istraživanja. Cilj je da kroz rad Instituta i naučnu kompetentnost i utemeljenost Fakultet da sopstveni doprinos razumijevanju i istraživanju brojnih društvenih fenomena u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, a i šire. Imajući u vidu da se do ozbiljnih rezultata može doći samo kroz stalnu saradnju sa brojnim sličnim institucijama i afirmisanim pojedincima iz BiH u cjelini, susjednih zemalja, ali i drugih evropskih i vanevropskih država, Institut je orijentisan ka uspostavljanju domaće i međunarodne saradnje kroz različite aktivnosti i naučno-istraživačke projekte. Kao dokaz opredjeljenja Fakulteta ka formiranju novih naučnih istraživača u oblasti društvenih nauka jeste i omogućavanje studentima generacije sa svakog odsjeka da dobiju jednogodišnji angažman kao saradnici Instituta. 

 

Fakultet kontinuirano ulaže napore na proširenju bibliotečkog fonda, uključujući i digitalni fond, jačanje izdavačke djelatnosti, pokretanje dodatnih stručnih kurseva po modelu cjeloživotnog obrazovanja, te pokretanje trećeg ciklusa studija.

 

Fakultet političkih nauka ima za cilj da postane prepoznatljiv brend kako Univerziteta u Banjoj Luci tako i Republike Srpske.


Amfitatar

Map

Geographic coordinates: 44.7744215 , 17.205033


Venue

ID Title Conference start
312 Medijska slika Republike Srpske – istraživanja o odgovornom novinarstvu 18.09.2015.
314 8. naučno-stručni skup „Studenti u susret nauci 25.11.2015.


Search

https://www.high-endrolex.com/10