https://www.high-endrolex.com/10

 *** no_trans(meta_title_location, en )***: Psihijatrijska bolnica Rab

Psihijatrijska bolnica Rab

Kampor 224, p.p. 110
Rijeka, Croatia

+385 51 776 344
http://www.bolnicarab.hr/
: Venue

 

Psihijatrijska bolnica Rab smještena je u naselju Kampor, oko 5 km udaljenom od grada Raba. Zauzima prostor od 124.000 m2 te oko dva hektara zelene površine od čega je dio visoko mediteransko raslinje. Arhitektonski gledano, prvotna namjena objekata bila je različita od današnje, a datira iz vremena II. svjetskog rata, točnije iz 1942./43. godine. Talijani su u to vrijeme na području Kamporske drage, udaljene oko 1 km od današnje bolnice, osnovali logor u kojem je boravilo oko 15 000 logoraša, uglavnom Hrvata i Slovenaca te Židova. Izgradnja novog kompleksa od 10 jednokatnica i dvije prizemne zgrade prekinuta je kapitulacijom Italije 1943. godine, a nijedna od tih zgrada nije još bila u upotrebi.
Danas se Psihijatrijska bolnica Rab sastoji od 2 službe s pripadajućim odsjecima, 4 odjela, zatim Odsjeka za medicinsku dijagnostiku (LAB, RTG, EKG, EEG, UZV) i SKZZ, Odsjeka za stručni i istraživački rad, Jedinice za opskrbu lijekovima te pratećih nemedicinskih službi. Bolnica raspolaže s 480 kreveta i zapošljava 243 radnika, od čega je veći broj zdravstvene struke.
Psihijatrijska bolnica Rab je, povijesno gledano, kroz svojih 55 godina postojanja, unatoč financijskim i kadrovskim poteškoćama, sustavno razvijala svoje resurse. S obzirom na brojku od više od stotinu psihijatara čiju je specijalizaciju financirala vlastitim sredstvima, Psihijatrijska bolnica Rab može se svrstati u rasadnik mladih stručnjaka od kojih su mnogi nakon specijalizacije ostajali u većim gradovima i središtima.Search

https://www.high-endrolex.com/10