Papers

Key words: prostorna anaiza

Total: 1

IDTitleConference
5115PRIMENA GIS-A U PROSTORNO-VREMENSKOJ ANALIZI SAOBRAĆAJNIH NEZGODA SA PEŠACIMA
Miloš Pljakić, Boško Matović, Dragan Jovanović, Aleksandar Bulajić
VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“

Back

Search papers