Papers

Key words: stavovi

Total: 13

IDTitleConference
5685ANALIZA STAVOVA I PONAŠANjA VOZAČA DVOTOČKAŠA SA POSEBNIM OSVRTOM NA BRZINE KRETANjA I UPOTREBU SISTEMA ZAŠTITE
Jelica Davidović, Mladen Marina, Lazar Savković, Miljan Lazarević, Milena Simić
VII INTERNATIONAL CONFERENCE ROAD SAFETY IN LOCAL COMMUNITIES
5469PROCJENA ZNANJA O PRUŽANJU PRVE POMOĆI
Aleksandra Stjepanović, Maja Tešić
VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“
5203Analiza stavova dece, roditelja i učitelja na području Gradske opštine Savski Venac
Miladin Nešić, Filip Filipovic, Đorđe Petrović
VI Međunarodna konferencija
„BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI“
4455ISTRAŽIVANjE STAVOVA BICIKLISTA U POGLEDU KORIŠĆENjA ZAŠTITNE OPREME
Vedran Vukšić
V Međunarodna konferencija ''Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici''
4384Analiza stavova o bezbednosti saobraćaja studenata Univerziteta u Beogradu
Đorđe Petrović
V Međunarodna konferencija ''Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici''
4377Navike i stavovi mladih o korišćenju mobilnih telefona i sigurnosnog pojasa u saobraćaju
Dejan Radivojev, Dragan Panić
V Međunarodna konferencija ''Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici''
4373SAMOPRIJAVLjENO PONAŠANjE I STAVOVI SREDNjOŠKOLACA O BEZBJEDNOSTI SAOBRAĆAJA NA TERITORIJI OPŠTINE SOKOLAC
Bojan Marić, Radivoje Trifunović
V Međunarodna konferencija ''Bezbjednost saobraćaja u lokalnoj zajednici''
3908ZNANJE I STAVOVI VOZAČA O PRAVILNOM IZBORU I KORIŠĆENJU PNEUMATIKA NA PODRUČJU OPŠTINE DOBOJ
Radivoje Trifunović, Djordje Koroman, Ognjen Mirković
IV naučno-stručna konferencija BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI
3645Uticaj normi, stavova i navika na brzu vožnju u odabranim lokalnim samoupravama u Republici Srpskoj
Miomir Kokotović, Mladen Matović , Spasoje Mićić, Boško Matović
IV naučno-stručna konferencija BEZBJEDNOST SAOBRAĆAJA U LOKALNOJ ZAJEDNICI
2522„Uloga rodno (ne)ravnopravnog tretmana u porodici na stavove srednjoškolaca o rodnoj ravnopravnosti“
Vedrana Aladžić
6. naučno-stručni skup Studenti u susret nauci sa međunarodnim učešćem - STES

  1. 1
  2. 2
  3. >>

Back

Search papers